Jest wniosek o decyzję środowiskową dla obwodnicy Opatowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach podała, że złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.

Dla obwodnicy Opatowa opracowane zostały Studium Techniczno -Ekonomiczno -Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego zanalizowane zostały trzy warianty przebiegu drogi z podwariantem opracowanym na etapie konsultacji społecznych. Warianty 1, 1A BIS wraz z podwariantem 1A BIS 2 (zmiana w obrębie węzła Opatów) oraz 3 zaprezentowane zostały w październiku br. Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA. Wszystkie warianty biegną po południowo -zachodniej stronie Opatowa, a ich długość jest porównywalna i wynosi od 15 do 18 km. W każdym wariancie zaplanowane są bezkolizyjne połączenie nowej drogi z drogami istniejącymi w postaci węzłów lub skrzyżowań typu rondo. Po zapoznaniu się z wielokryterialną analizą rozwiązań  KOPI wskazała, jako rekomendowany wariant 1A BiS 2 z węzłem Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi nr 74 oraz węzłem Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną drogą nr 9.

Po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, projektant będzie mógł przystąpić do następnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji Programowej stanowiącej podstawę dla późniejszego opracowania projektu budowlanego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *