750 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gmin Kunów, Ćmielów i Bodzechów

Promesy o wartości ponad 15 milionów złotych wręczył dziś wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski przedstawicielom świętokrzyskich samorządów.
Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał promesę w wysokości 750 tys. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w trzech gminach: Kunów, Ćmielów i Bodzechów.
Środki przeznaczone zostaną na usuwanie drogowych skutków klęsk żywiołowych w naszym regionie. W gminie Kunów dofinansowany będzie remont drogi relacji Doły Biskupie-Kunów w miejscowości Kunów. W gminie Ćmielów wyremontowany zostanie odcinek drogi Opatów-Ćmielów w miejscowości Jastków, Buszkowice. Natomiast w gminie Bodzechów wyremontowana zostanie droga relacji Podszkodzie-Gromadzice w miejscowości Gromadzice. Wartość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80% całej wartości konkretnego zadania.
Promesy przekazane zostały 33 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa. Dzięki przyznanym środkom zrealizowanych zostanie 61 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Na realizację 13 zadań powiaty otrzymały środki w wysokości 6 595 000 zł, natomiast gminy wykonają 48 zadań na łączną kwotę 8 791 000 zł. Łącznie na terenie gmin i powiatów odbudowanych zostanie ok. 70 km dróg powiatowych i gminnych.
Należy podkreślić, że do tej pory województwo otrzymało środki o łącznej kwocie 75 932 000 zł. Środki przyznane w bieżącym roku pozwolą na realizację 231 zadań i odbudowę ok. 187 km dróg gminnych i powiatowych.

Print Friendly, PDF & Email