Bodzechów wspiera strażaków

Na terenie gminy Bodzechów funkcjonuje sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dwie z nich – w Bodzechowie i Jędrzejowicach – należą do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. We wszystkich jednostkach pełni zadania ok. 150 druhów. OSP przechodzi pokoleniową zmianę. Wieloletnich strażaków ? ochotników, zastępują młodzi mieszkańcy, odpowiednio przygotowani do pracy.
W ostatnich latach baza lokalowa jednostek OSP poprawiła się. Wszystkie budynki przeszły termomodernizację. Strażacy -ochotnicy dysponują też coraz nowocześniejszym sprzętem. Aktualnie prace budowlane prowadzone są w remizie w Bodzechowie, której właścicielem jest gmina. Inwestycja ta zakwalifikowana została do drugiego etapu rewitalizacji Bodzechowa i finansowana jest z zewnętrznych programów.
-W zasadzie to jest remont kapitalny. Budynek zostanie docieplony, otrzyma nowy dach W środku będą nowe płytki, okna. Zostają mury, a poza tym wszystko jest odnawiane, przerabiane. Strażacy mogą liczyć na komfortowe warunki. Ratownik po przyjeździe z akcji będzie miał gdzie się umyć, odpocząć, wyczyścić sprzęt. Będzie też dodatkowy garaż m.in. na pompę dużej wydajności – wyjaśnia Wiesław Cisek, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Bodzechów.
W ubiegłym roku druhowie z gminy Bodzechów wzbogacili się o nowoczesny sprzęt. Jednostka w Jędrzejowicach otrzymała dużo młodszy samochód. Ten, który dotychczas użytkowała, został przekazany OSP w Chmielowie. Druhowie wzbogacili się też o zestaw do ratownictwa drogowego oraz defibrylator. Takie samo urządzenie do ratowania życia dostały jednostki z Bodzechowa, Ćmielowa i Świrny.
-Dużych potrzeb nie mamy, jednak sprzęt często używany starzeje się i trzeba go wymieniać. Sporo kosztują ubiory. Dla przykładu ubranie bojowe dla jednego strażaka to wydatek rzędu 1500 -1800 zł. Buty z atestem kosztują 500 -600 zł. W sumie to pochłania sporo środków – wylicza prezes OSP, Wiesław Cisek. -Bez pomocy samorządu gminnego nie byłoby nas stać na potrzebne zakupy. Straż w większości finansowana jest z Urzędu Gminy. Rocznie na szeroko rozumianą ochronę pożarową otrzymujemy ok. 280 tys. zł. To są również środki na paliwo, diety za wyjazdy. Część pieniędzy dostajemy z Krajowego Systemy Ratowniczo -Gaśniczego. Zawsze możemy liczyć na zrozumienie wójta czy radnych – dodaje prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w gminie Bodzechów.
Strażacy nie tylko niosą pomoc w sytuacjach zagrożenia, ale również współpracują z lokalnym środowiskiem na wielu płaszczyznach. Przykładem może być jednostka w Bodzechowie, gdzie część pomieszczeń w strażnicy, druhowie przekazali na zorganizowanie Klubu Senior+. W niedalekiej przyszłości powstanie tam także świetlica środowiskowa.
-W Gromadzicach druhowie dzielą się z KGW pomieszczeniem. Podobnie jest w Jędrzejowicach. Współpracują ze szkołami. Biorą udział w pogadankach. Chwalimy się sprzętem, pokazujemy na czym polega działalność w straży ochotniczej, przygotowujemy konkursy. Druhowie zapraszani są na festyny – dodaje prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w gminie Bodzechów.
Tę współpracę potwierdza sekretarz Małgorzata Sobieraj, która z ramienia samorządu opiekuje się jednostkami OSP.
-Strażacy integrują lokalne środowisko poprzez udział w uroczystościach gminnych, kościelnych i szkolnych. Wspierają lokalne akcje. Trudno dziś wyobrazić sobie życie wielu miejscowości bez Ochotniczej Straży Pożarnej – podkreśla sekretarz Małgorzata Sobieraj.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *