Mariusz Ryza nowym radnym

W Opatowie w okręgu pierwszym odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy. Wybory wygrał 33-letni Mariusz Ryza z komitetu Razem Dla Opatowa. Zwycięzca otrzymał 68 głosów poparcia. Popierana przez burmistrza Opatowa i starostę opatowskiego Jolanta Baran otrzymała 2 głosy mniej. Na Barbarę Kozłowską zagłosowało 62 osoby, na Ryszarda Wosika 42. Uprawnionych do głosowania było 721 osób, z tego prawa skorzystało 240, w tym dwie karty były nieważne.
Mariusz Ryza z wykształcenia jest inżynierem. Mieszkam w Opatowie. Pracuje w spółce AEBI Schmidt w Kielcach, firmie zajmującej się produkcją sprzętu do utrzymania dróg i lotnisk, jako konstruktor ? projektant.
-Zdobyte umiejętności chciałbym przenieść na rodzimy rynek, służąc pomocą i wsparciem w celu utworzenia nowych miejsc pracy – mówi nowy radny M. Ryza. Jako radny chciałbym zadbać o prawa wszystkich mieszkańców. Podczas rozmów z mieszkańcami zostałem poproszony o interwencje w wielu sprawach. Mimo własnych priorytetów, co do pracy gminy, będę chciał pomóc mieszkańcom w zgłaszanych problemach. Jednak głównym moim priorytetem, tak, abym mógł w sposób prawidłowy wykonywać mandat radnego Rady Miejskiej stosownie do funkcji organu stanowiącego, tj. nie tylko stanowienia, ale także i kontroli organu wykonawczego, będzie skorzystanie z uprawnień przewidzianych przez ustawę o samorządzie gminnym i zweryfikowanie działalności gminy jako całości, a więc także jednostek organizacyjnych przez pryzmat ostatnich 8 lat działalności. Następnie po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami będę mógł wyznaczyć kolejne priorytety mojej działalności, które skoncentrują się na poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *