Obwodnica Opatowa  o jeden krok do przodu 

W Opatowie odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały projektowane warianty łącznika północnego między drogą krajową nr 9, a drogą krajową nr 74.

Planowany łącznik północny w ciągu drogi krajowej nr 74 połączy w przyszłości węzeł Opatów na drodze nr 9 projektowany w ramach obwodnicy Opatowa z drogą nr 74 w okolicy Adamowa. Dzięki nowej drodze kierowcy podróżujący na przykład na trasie Radom – Ostrowiec – Opatów – Annopol – Lublin nie będą musieli wjeżdżać do Opatowa omijając miasto po północnej stronie. Łącznik projektowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP – główna o ruchu przyspieszonym. Ma mieć długość około 3 km i przecinać drogi powiatowe w mieście, ulice: Ćmielowską, Lipowską i Graniczną. W ramach zadania powstaną drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda.

Na konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Opatowa oraz dodatkowego łącznika drogowego, do Opatowskiego Ośrodka Kultury przyszło kilkadziesiąt osób. Głównie to rolnicy, którzy na planowanym terenie inwestycji mają pola uprawne.  Zainteresowane strony miały możliwość zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami. Projektanci odpowiadali na pytania i wyjaśniali wszelkie niejasności. A tych nie było mało. Większość przybyłych narzekała na to, że ich  pola zostały podzielone na działki po kilkadziesiąt arów. 

W tym samym dniu odbyło się także spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz burmistrza Miasta i Gminy Opatów Grzegorza Gajewskiego. Po zapoznaniu mieszkańców z projektem drogi wywiązała się dyskusja, w czasie której inwestor i projektant odpowiadali na pytania zebranych. W trakcie spotkań udostępniano także ankietę, którą mieszkańcy przesłać na adres inwestora, wykonawcy lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym inwestor i projektant zastrzegają sobie możliwość nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski.

Przypominamy, że 30 października 2018 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKIA Oddział w Kielcach  zawarł umowę z firmą PROMOST CONSULTING  z Rzeszowa na realizację opracowania  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w ramach którego zaprojektowane zostały dwa warianty drogi. Po opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonawca opracuje koncepcję programową. Ten etap prac przygotowawczych zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Czy obwodnica Opatowa faktycznie powstanie, trudno jednoznacznie odpowiedzieć? Bowiem obwodnica Opatowa powstaje już co najmniej  10 lat i pracę nad nią można porównać na przykładzie kroków. Jeden do przodu, trzy do tyłu. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *