Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla powiatu ostrowieckiego, Bodzechowa i Bałtowa

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek promesę na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w wysokości 661 tys zł, które może stanowić do 80 % inwestycji, zostanie przeznaczone na remont drogi Kunów-Bukowie-Chocimów. Pozostałe 20 % zostanie pokryte przez powiat ostrowiecki oraz gminę Kunów.


Wójt gminy Bałtów odebrał promesę na 248 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Bałtów Góra przez wieś – Glina.

Z kolei zastępca wójta gminy Bodzechów Roman Kowalski odebrał promesę na 146 tys. złotych na remont dróg gminnych w miejscowości Szwarszowice.

-Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poprawy infrastruktury wynikającej ze szkód i strat, które zostały spowodowane klęskami żywiołowymi. Jest to dofinansowanie, które ma pozwolić zlikwidować szkody powstałe jeszcze w 2012 roku. Tego typu zadania finansujemy wspólnie z gminami, w których odbywa się inwestycja – podkreśla wicestarosta, Andrzej Jabłoński.
Prace mają obejmować odtworzenie nawierzchni wraz z niezbędnymi urządzeniami inżynierskimi. Do 11 października powiat musi przygotować komplet dokumentów, w skład których wchodzą m.in. prawidłowo przeprowadzone postępowanie przetargowe czy podpisanie umowy z wykonawcą. Zadanie powinno być wykonane do końca 2019 roku.
W sumie ponad 10 mln zł rządowego wsparcia otrzymało 17 samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy samorządowcom wręczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.
-Wręczone dzisiaj promesy o wartości 10 540 000 zł pozwolą na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego 30 zadań, w tym wyremontowanie ok. 25 km dróg powiatowych i gminnych: To kwota, która wynikała z oszczędności po przetargowych i udało nam się wynegocjować z Panem Ministrem, aby te środki zostały w naszym województwie bo potrzeby są duże. Współpraca wojewody, służb z samorządami układa się naprawdę dobrze i te środki finansowe wykorzystujemy odpowiednio ? mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.
Tylko w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przyznano środki w łącznej kwocie 99 026 256 zł, w tym infrastruktura komunalna ? 90 444 000 zł, wąwozy ? 4 794 256 zł, osuwiska – 3 788 000 zł.
Środki te pozwolą na realizację 348 zadań i odbudowę ok. 270 km dróg gminnych i powiatowych, remont mostów oraz przebudowę wąwozów lessowych przed erozją.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.