Pierwsze szkolenie zintegrowane żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej (zdjęcia)

Strzelanie bojowe, zielona i czarna taktyka, ewakuacja rannego z pola walki – to elementy szkolenia, jakie będą realizowane w trakcie najbliższych dwóch tygodni przez żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze będą doskonalić swoje dotychczas zdobyte umiejętności w  Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Około 400 żołnierzy 101 batalionu lekkiej piechoty w niedzielę 1 grudnia wyjechało na szkolenie zintegrowane do Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. To Terytorialsi, którzy w zeszłym roku jako pierwsi złożyli przysięgę wojskową i rozpoczęli terytorialną służbę wojskową w 10 ŚBOT. Po roku szkoleń rotacyjnych, które były przeprowadzane w weekendy, przyszedł czas na podsumowanie i sprawdzian umiejętności.

W trakcie poligonu nasi Terytorialsi będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu zielonej i czarnej taktyki. Również dużo czasu poświecą na doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się karabinkiem MSBS „GROT” w trakcie  strzeleń dziennych, jak i nocnych.  Rzut granatem, praca z materiałami minersko – zaporowymi, sprawdzanie szczelności masek przeciwgazowych, ale również ewakuacja rannego z pola walki to niektóre z elementów „poligonu”.  Ostatniego dnia szkolenie zintegrowane zakończy egzamin praktyczny – pętla taktyczna.

-Szkolenie zintegrowane w którym wezmą udział żołnierze 101 batalionu lekkiej piechoty jest podsumowaniem i  sprawdzianem umiejętności oraz wyszkolenia jakie zdobywali przez ostatni rok. Jest również przepustką do kolejnego etapu służby jakim jest roczne szkolenie specjalisty” – dodaje dowódca 10 ŚBOT płk Grzegorz MOTAK.

Na potrzeby wyszkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób, by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Cykl szkolenia żołnierza WOT trwa 3 lata i podzielony jest na trzy etapy – szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały. Po każdym z tych szkoleń sprawdzane jest wyszkolenie żołnierzy w trakcie 14 – dniowego „poligonu”. 

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *