Coraz więcej upraw maku i konopi

687 hektarów upraw maku niskomorfinowego oraz ponad 1 851 hektarów konopi włóknistych pojawi się w tym roku w województwie świętokrzyskim.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie świętokrzyskiego.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie uchwały określa ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Przy tych ustaleniach uwzględnia się kwestie zagrożenia narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycje uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
W województwie świętokrzyskim na rok 2020 plan uprawy maku niskomorfinowego zgłoszono w 23 gminach na łącznym areale 687 hektarów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to powierzchnia zaplanowana pod uprawę maku niskomorfinowego wynosiła 513 ha, zaobserwowano zauważalny wzrost zainteresowania tą uprawą ze strony podmiotów skupujących jak i rolników. Największe uprawy pojawią się w gminach Wojciechowice (170 ha), Opatów (130 ha), Sadowie (100 ha), Wilczyce (74 ha), Ćmielów (67 ha) i Lipnik (40 ha). Uprawiany mak zostanie przeznaczony na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawę konopi włóknistych w 2020 roku planuje się w 97 gminach województwa świętokrzyskiego na łącznym areale 1 851 ha. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to powierzchnia zaplanowana pod uprawę konopi włóknistych wynosiła 907,5 ha, zanotowano niemal dwukrotny wzrost zainteresowania producentów, jak i podmiotów skupujących tę uprawę. Wynika to z dobrej koniunktury, wzrostu popytu oraz rosnącego zainteresowania zwiększeniem pozyskiwania surowca przez podmioty skupujących konopie włókniste. Słoma, nasiona i kwiatostany konopi włóknistych przeznaczone są na cele reprodukcyjne materiału siewnego, jak również na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz wytwarzania materiałów budowlanych. Największe obszarowo uprawy konopi pojawią się w gminach Sobków (216 ha), Łączna (174 ha), Staszów (120 ha), Szydłów (100 ha), Raków (97 ha), Osiek i Działoszyce (72 ha) oraz Krasocin (63 ha).
Podmioty skupujące, wójtowie gmin, burmistrzowie miast-gmin, jak również rolnicy oraz firmy prowadzące gospodarstwa rolne uprawiające mak niskomorfinowy lub konopie włókniste obowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *