Ruszają remonty dróg powiatowych

Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych sprawia, że zrealizowane zostaną niezbędne remonty na drogach powiatowych, które od dłuższego czasu czekały na modernizację.
Przyznane środki z budżetu państwa wynoszą 50 % całej inwestycji. Pozostałe 50 % wartości zostanie pokryte w relacji 25% powiat – 75% gmina, w której będzie realizowana konkretna inwestycja.
– Mimo trudnej sytuacji finansowej naszego samorządu nie ustajemy w staraniach, aby poprawiać infrastrukturę drogową. Korzystamy z różnych dofinansowań oraz współfinansujemy wkład własny z gminami powiatu. W tym miejscu dziękuję włodarzom za pomoc i dobrą współpracę- podkreśla Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.
Remont alei Jana Pawła II
Już niebawem kierowcy poruszający się aleją Jana Pawła II będą mieli większe powody do zadowolenia. Wspólnie z gminą Ostrowiec Św. zostanie wykonany remont odcinka al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Bałtowską do skrzyżowania z ul. Siennieńską. Jezdnia wykazuje tu liczne nierówności i ślady zużycia. Górne jej warstwy zostaną sfrezowane i odtworzone.
– Wymienione zostaną również uszkodzone krawężniki. Na całej jezdni zostanie wyłożona geosiatka z włókien szklanych, co pozwoli wzmocnić drogę. Do tego wyremontujemy zatokę autobusową od strony ulicy Bałtowskiej- wyjaśnia naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Starostwa Powiatowego, Tomasz Mroczek.
Wartość całego zadania wyniesie ponad 1 mln 133 tys. zł, z czego dofinasowanie z budżetu państwa to 566 tys. zł, wkład Ostrowca Św. ponad 424 tys. zł, a powiat dołoży ponad 142 tys. zł.
Dwie drogi w Ćmielowie
W gminie Ćmielów będą realizowane dwa zadania. Pierwszy z remontów pochłonie ponad 500 tys. zł i dotyczy ulicy Skała w Ćmielowie. Drugie, opiewające na ponad 170 tys. zł, to remont drogi powiatowej w Piaskach Brzóstowskich. W obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z ułożeniem nowych nakładek asfaltowych, po wcześniejszym sfrezowaniu starej nawierzchni.
– Cieszę się, że potrzeby mieszkańców gminy Ćmielów zostały dostrzeżone. Dziękuję zarządowi powiatu za dobre rozmowy i przychylność w tych sprawach. Skala zaniedbań jest ogromna i robimy wszystko, żeby to stopniowo poprawiać. Wspólnie będziemy monitorować kolejne potrzeby i wnioski- powiedział Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Prace w terenie
Spośród pozostałych zadań, jakie będą wykonywane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, najszerszy zakres prac obejmie ulicę w Denkówku w gminie Bodzechów. Przebudowana zostanie zarówno jezdnia, jak i chodniki dwustronne. Ponadto zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa, gdyż podczas opadów na nawierzchni gromadziła się woda. Prace pozwolą również na ułożenie takich warstw na drodze, które będą niwelować hałas przejeżdżających pojazdów.
Natomiast w gminie Kunów zostanie wykonany remont drogi relacji Kunów-Piaski-Janik w miejscowości Janik. Z kolei mieszkańcy gminy Waśniów będą mogli cieszyć się z wyremontowanej drogi w Nosowie. Obie inwestycje będą polegać na wymianie nakładek asfaltowych na nowe.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *