Stanowcze NIE dla kopalni w Rudzie Kościelnej

Na ręce burmistrz Ćmielowa, Joanny Suski oraz przewodniczącej Rady Miejskiej, Krystyny Zdonek, trafiła petycja w sprawie planowanej kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej.
Pismo tej samej treści, sprzeciwiające się uruchomieniu kopalni, zostanie także przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, starosty ostrowieckiego oraz parlamentarzystów – senatora Jarosława Rusieckiego oraz posła Andrzeja Kryja.
Petycja została szczegółowo omówiona na czwartkowym spotkaniu w Rudzie Kościelnej przez radnych miejskich Ćmielowa – Jerzego Sykały i Dariusza Maruszczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, sołtysów sąsiadujących z Rudą Kościelną wsi oraz mieszkańców. W piśmie czytamy, że kopalnia wapieni ma powstać na gruntach dawnego PGR-u, na których produkowana była żywność dla Polaków. Gdy zamknięto Zakłady Rolne, mieszkańcy Rudy Kościelnej i sąsiednich wsi stracili pracę.

?Tak wielkie zmiany oraz brak innych miejsc pracy w okolicy stały się przyczyną wielu załamań, kryzysów rodzinnych i nałogów wśród tutejszych mieszkańców. Tylko my wiemy, jaką krzywdę nam wyrządzono i jak trudne czasy musieliśmy przeżyć. Wtedy nikt nie podał nam ręki i nikt się nami nie zainteresował. Te krzywdy czujemy i pamiętamy do dziś? -czytamy w petycji. ?Obecnie okazuje się, że do tej krzywdy ma zostać dopisana kolejna-otworzenie kopalni wapienia wraz ze składowaniem, przetwórstwem i wywozem. Kopalnia ta ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie naszych miejsc zamieszkania. Jeśli zostawiona nas swemu losowi 20 lat temu, to obecnie prosimy o pozwolenie nam na życie w spokoju?.

Jak podkreślają mieszkańcy, od tamtej pory Ruda Kościelna i przyległe wsie zmieniły swój charakter. Największym ich dziedzictwem jest przyroda – lasy i dolina rzeki Kamiennej objęta ?Naturą 2000? i ochroną krajobrazu. W Rudzie Kościelnej jest dawne: dwór szlachecki, gorzelnia oraz drewniany kościół. Dwór i kościół pochodzące z XVII i XVIII wieku zostały w ostatnich latach odbudowane i przywrócone do świetności przy wielomilionowych nakładach.

?Stworzenie kopalni i zwiększony w związku z tym ruch stanie się zagrożeniem dla miejscowej ludności, a także dla wspomnianych zabytków…Zwiększone zapylenie spowodowane przetwórstwem wapieni będzie miało niszczący wpływ na nasze zdrowie oraz stan naszego mienia, domy i budynki gospodarcze?.

Mieszkańcy podnoszą także ważną kwestię dotyczącą ujęcia wody, z którego dostarczana jest woda pitna do sześciu miejscowości. Ujęcie jest położone w odległości około 700 metrów od złoża i nie posiada żadnej strefy ochronnej. Pod ujęciem i złożem znajduje się zbiornik wód podziemnych ?Wierzbica- Ostrowiec? o powierzchni 650 km kw. Zbiornik ten nie posiada izolacji ochronnej np. gliny i iły.

?Istnieje realne zagrożenie, że podczas wydobycia kopalin woda może zostać skażona poprzez środki ropopochodne niezbędne przy kopalinie odkrywkowej? – informują mieszkańcy w petycji. Przez teren złoża przebiegają gminne drogi wewnętrzne, którymi mieszkańcy dojeżdżają do swoich działek leśnych… Pewne jest, że w wyrobisku tworzy się lej depresyjny, który osuszy pola i lasy.. Będą pustoszały pola, będą wyprowadzać się stąd ptaki, zwierzęta, a w końcu ludzie?.

Co ważne, złoża wapienia przylegają do strefy ochronnej unikatowej kopalni krzemienia w Krzemionkach, wpisanej w ubiegłym roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A uruchomienie kopalni wapienia może cofnąć wspomniany wpis.

?Gmina Ćmielów nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całej gminy -podnoszą mieszkańcy w piśmie. Tym samym brak jest opracowania studium uwarunkowań, w którym zapisane byłyby jakiekolwiek formy ochrony dla życia i zdrowia mieszkańców. Istniejąca Uchwała Rady Miejskiej z 13 marca 2003 r. mówi tylko o utworzeniu kopalni, natomiast całkowicie pomija czynnik ludzki-ochronę zdrowia, przyrody i architektury?.

Od piątku są także zbierane podpisy mieszkańców pod petycją sprzeciwiającą się uruchomieniu kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej.

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Stanowcze NIE dla kopalni w Rudzie Kościelnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *