6,8 mln zł na opiekę nad dziećmi w nowych konkursach ?żłobkowych?

Ruszają dwa konkursy na projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym w województwie świętokrzyskim przybędzie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Będzie można zakładać nowe żłobki i kluby dziecięce, a także tworzyć nowe miejsca w już działających placówkach.

-Do rozdysponowania jest 6,8 miliona złotych ?informuje Monika Michalska z Urzędu Marszałkowskiego. Blisko jedną trzecią budżetów projektów będzie można przeznaczyć na prace adaptacyjne i remontowe w budynkach, aby spełniały wszystkie wymagane przepisami normy. Konkursy pozwolą także na rozwijanie działalności dziennych opiekunów, możliwe będzie również zwalnianie rodziców z opłat, które ponoszą w związku z oddaniem dziecka pod profesjonalną opiekę. ?

-Obecnie w Polsce tylko około 10% dzieci objętych jest opieką w żłobkach, to wartość trzykrotnie niższa od średniej unijnej ? mówi wicemarszałek Renata Janik. ?Placówki, które powstają dzięki projektom RPO, pozwalają na stopniowe niwelowanie tej różnicy. Większy dostęp do miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszego regionu to także szansa dla rodziców, głównie mam, na powrót na rynek pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 20 kwietnia do 4 maja 2020 r.

(w)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *