Wsparcie WOT w przeciwdziałaniu skutkom koronowirusa

Jak poinformował nas ppłk Marek Pietrzak – rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej 1171 żołnierzy służb medycznych WOT już teraz jest zaangażowanych lub jest w 6-godzinnej gotowości do działań ograniczania skutków koronawirusa.
W przyszłym tygodniu WOT rozwija zdalny punkt pomocy psychologicznej osób przebywających w kwarantannie.
Od piątku, 6 marca 2020 r. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają działania Policji, Straży Granicznej, Wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Mając na uwadze potrzebę wsparcia opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi, WOT deleguje żołnierzy OT posiadających przydatne uprawnienia, ale tylko tych, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia.
Zadanie to jest realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy WOT posiadających kompetencje: ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP (dotyczy to tylko tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia). Zadanie to będzie dotyczyło też: kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków. Siły te są utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania. Siły te mogą zostać również wykorzystane do wsparcia cywilnych służb medycznych w celu ich odciążenia od działalności bieżącej. Możliwe jest również wykorzystanie potencjału WOT do segregacji medycznej (triażu) pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych.
Żołnierze OT ? ratownicy medyczni oraz posiadający kursy KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) otrzymują do ich dyspozycji wyposażenie medyczne celem wykorzystania w miejscu zamieszkania i pracy. Na chwilę obecną 1171 żołnierzy służb medycznych WOT jest już zaangażowanych lub przebywa w 6-godzinnej gotowości do działań ograniczania skutków koronawirusa. Wśród nich jest 1096 żołnierzy z uprawnieniami KPP (kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy); 53 żołnierzy ? ratowników medycznych; 22 pielęgniarzy i pielęgniarek. Aktualnie osoby te nie realizują zadań na rzecz służby zdrowia.
Od środy, 18 marca br. dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT ? psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *