?Plan działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem?

W poniedziałek, 16 marca br., obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Tematykę 20. w bieżącej kadencji sesji zdominowała dyskusja, dotycząca stanu epidemiologicznego w regionie i przyjmowanego przez Sejmik ?Planu działań związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem?. Sejmik pozytywnie zaopiniował zmianę granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującą zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego.

O procedurach, związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem koronawirusem, wprowadzonych w jednostkach podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. Marszałek podkreślał, że na bieżąco monitorowany jest stan zabezpieczenia w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne szpitali nadzorowanych przez samorząd województwa, a także obecna sytuacja kadrowa w jednostkach. Jak dodał Marek Bogusławski, uruchomiono znaczące kwoty na walkę z koronawirusem. ? W piątek 13 marca podpisane zostały umowy z wojewodą świętokrzyskim na przekazanie dla 3 podmiotów leczniczych środków finansowych: 1 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 410 tys. zł dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz 296 tysięcy zł dla ZOZ MSWiA. Również 13 marca środki  z tzw. rezerwy celowej przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa i skutków innych chorób zakaźnych. Kwota 1 250 tyś. zł została skierowana do naszych jednostek ochrony zdrowia. Dodatkowo 3 mln zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia ? powiedział wicemarszałek.

O obecnej sytuacji epidemicznej w województwie świętokrzyskim mówił Jarosław Ciura, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny. ? W naszym regionie potwierdzone mamy obecnie 3 przypadki zachorowań, 30 osób jest hospitalizowanych, 396 osób pozostaje w kwarantannie, 684 jest pod nadzorem epidemiologicznym. Działamy na wysokich obrotach. W każdym powiecie wyznaczono miejsca do skierowania na kwarantannę zorganizowaną. Najlepszym wskazaniem jest jednak kwarantanna domowa. Mamy też przygotowany bus, który będzie rozwoził ludzi wracających do Polski, osoby zdrowe, do miejsc ich obowiązkowego odizolowania. Zaczynamy odbierać coraz więcej połączeń telefonicznych od mieszkańców województwa, z pytaniami związanymi z koronawirusem, z procedurą postępowania, często te rozmowy są kilkunastominutowe, więc wiele osób czeka na połączenia. Uruchomione jest laboratorium, gdzie badamy wymazy pobrane od osób podejrzanych. Wykonujemy je bezpłatnie dla grupy pacjentów szpitali zakaźnych, osób będących w kwarantannie, które miały lub mogły mieć kontakt z chorymi, oraz dla personelu medycznego, który mógł mieć kontakt z zarażonym. Od soboty 14 marca działa karetka, która dojeżdża do wskazanych osób i pobiera wymazy do badań, w tym tygodniu pojawią się jeszcze dwa takie zespoły wyjazdowe ? powiedział.

? To, że wirus zatacza coraz szersze kręgi, widzimy w całej Europie. Nie bagatelizujmy wskazań, ale też nie popadajmy w skrajności ? podkreślił inspektor sanitarny. ? Wprowadzono pewne ograniczenia i do nich powinniśmy się odpowiednio odnieść, dostosować, podjąć niezbędne środki ostrożności. Nie bójmy się także wszystkich wracających do Polski z podróży, czy pozostałych osób przebywających w kwarantannie. Setki z nich już z kwarantanny zwolniono, nie wykrywając wirusa, nie obserwując zachorowań. Mieszkańcy regionu stosują się do zasad obowiązujących, to dobrze. Zakładamy scenariusz najczarniejszy rozwoju zachorowań, bo takie są zasady w epidemiologii, ale taki scenariusz nie musi się ziścić. Analizujemy na bieżąco to, co należy poprawić. Nic jednak nie zastąpi samodyscypliny, zdrowego rozsądku, higieny i myślenia. Każdą sytuację i każde zgłoszenie traktujemy poważnie ? dodał Jarosław Ciura. Inspektor sanitarny podkreślił, że świętokrzyskie przedsiębiorstwa zgłaszają się z chęcią uruchomienia produkcji kombinezonów, zabezpieczających przed wirusem, które mogłyby trafić do szpitali, laboratoriów medycznych.

O konieczności wskazania źródła finansowania zakupu środków dezynfekcyjnych, wykorzystywanych m.in. przy dezynfekowaniu autobusów komunikacji miejskiej, mówiła radna Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Wicemarszałek Marek Bogusławski przypomniał, iż uruchomiona została, przez PKN Orlen, produkcja płynu dezynfekcyjnego do rąk. Trafił on już do Agencji Rezerw Materialnych, skąd skierowany zostanie zarówno do placówek medycznych, instytucji, jak i do bezpośredniej sprzedaży.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął do realizacji w 2019 r. ?Plan działań związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem?. Na jego podstawie uruchomione zostaną dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, środków medycznych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych groźnych chorób zakaźnych, kierowane do szpitali podległych samorządowi województwa. Zakupy dotyczyć będą środków ochrony osobistej, wykorzystywanych przez personel medyczny, środków dezynfekcyjnych i aparatury medycznej, jak i wyposażenia karetek i stanowisk medycznych do ratowania życia pacjentów, środków do  diagnostyki i leczenia zarażonych koronawirusem., środków do transportu chorych. Wskazano, że źródłem finansowania tych dotacji mogą być środki Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu województwa ? rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, dotyczący zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego. Dotyczy on sołectwa Seredzice, leżącego w granicach gminy Iłża w województwie mazowieckim. Mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za chęcią przyłączenia się do gminy Mirzec, do miejscowości Tychów Nowy. Wcześniej projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały samorządy gminy Mirzec oraz powiatu starachowickiego.

Radni zapoznali się również z ?Informacją na temat bieżącego stanu prac dotyczących przedsięwzięć związanych z rozwojem regionalnym województwa (wdrażanie RPOWŚ 2014-2020, perspektywa finansowa UE 2020+, Strategia Rozwoju WŚ 2030+, Regionalny Fundusz Rozwoju)?, którą przedstawił Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *