Wójt ze zmienioną pensją

Na sesji bałtowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta gminy, Huberta Żądło.
Uchwałę przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się na 14 obecnych radnych. Wynagrodzenie wójta gminy ustalono w wysokości 9.587,20 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.680 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.552 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14 proc. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 655,20 zł, wzrastający o 1 proc. w każdym następnym roku kalendarzowym Przypomnijmy, że poprzednia rada w listopadzie 2018 r., zaraz po objęciu urzędu przez wójta, obniżyła pensję włodarza gminy do minimum, co odbiło się szerokim echem w kraju, a wójt Bałtowa był jedyny, z najniższym wynagrodzeniem. Z niesmakiem do tej decyzji podeszli także przedstawiciele lokalnej społeczności, uważając ją za krzywdzącą i niesprawiedliwą. Obecna rada, jak podkreślał przewodniczący Rady Gminy, Henryk Cichocki, dostrzegając działania wójta, zmieniła tę decyzję, uważając za jak najbardziej uzasadnioną.
-Ustalone uchwałą stawki nie są wygórowane, nie sięgają też górnej granicy ustawowego wynagrodzenia. Zostały ustalone na takim samym poziomie jakie miał poprzednik wójta. Uważam, że przez ten rok wójt, pomimo przeciwności, zrobił bardzo wiele, kierując się dobrem gminy i jej mieszkańców -puentuje przewodniczący, Henryk Cichocki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *