Zakaz wstępu do lasu!

Ewa Nowicka, kierownik zespołu ds. promocji i mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, poinformowała nas, że na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nadleśniczowie z terenu nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wprowadzili od dziś do odwołania zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym.
Zakaz ten, dotyczący także parków narodowych, obowiązuje na terytorium całego kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *