4,55 mln zł dla powiatu ostrowieckiego. Umowa podpisana

Placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe i instytucje świadczące usługi społeczne ? w sumie 880 podmiotów, najbardziej odczuwających skutki pandemii koronawirusa, obejmą projekty unijne przygotowane przez świętokrzyskie powiaty. Po rekordowo szybkim, najkrótszym w historii Regionalnego Programu Operacyjnego naborze wniosków, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na ich dofinansowanie, z tym z powiatem ostrowieckim, który otrzymał 4,55 mln zł.
? Zgodnie z deklaracjami sprzed kilkunastu dni, przyznajemy dziś dofinansowanie dla projektów RPO, skierowanych do tych pracowników i klientów instytucji w poszczególnych powiatach, którzy są najbardziej narażeni na kontakt z koronawirusem ? powiedziała podczas uroczystości zawarcia umów wicemarszałek Renata Janik. ? Obejmujemy pomocą m. in. szpitale powiatowe, jednostki policji i straży pożarnej, placówki pogotowia ratunkowego, przychodnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, schroniska i noclegownie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i domy dziecka. Projekty pozwolą sfinansować przede wszystkim zakupy środków ochrony osobistej dla pracowników, klientów i podopiecznych tych instytucji, a także materiałów i urządzeń do dezynfekcji.
? Kwota unijnego wsparcia, zaplanowana dla każdego ze starostw, jest wynikiem algorytmu kilku zmiennych ? poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. ? Najważniejszą z nich była liczba ludności powiatu, gdyż wsparcie projektowe może zostać potencjalnie skierowane do każdego mieszkańca. Istotną rolę odgrywała również liczba podmiotów zaplanowanych do objęcia pomocą. W ramach przygotowań do realizacji projektów każde ze Starostw musiało m. in. zdiagnozować potrzeby placówek służby zdrowia oraz innych instytucji, w tym jednostek służb mundurowych, we współpracy z urzędami gmin z terenu danego powiatu. Na tej podstawie określono kierunki i zakres wsparcia.
O skali obecnych potrzeb świadczą liczby: łącznie w 14 projektach przewidziano wsparcie dla 880 podmiotów. Powiaty planują kupić w sumie ponad 1,3 mln maseczek ochronnych, blisko 5 mln rękawiczek jednorazowych, 250 tys. fartuchów, 55 tys. kombinezonów ochronnych i 185 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Ze względu na specyfikę projektów poszczególne Starostwa nie określiły dokładnej liczby osób, które skorzystają ze wsparcia. Z przybliżonych szacunków wynika jednak, że w skali województwa z pomocy w różnych formach i wymiarach skorzysta w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.
Łączne dofinansowanie dla ?antywirusowych? projektów powiatowych wynosi 42 mln zł. Fundusze pochodzą z niewykorzystanych dotychczas kwot, pierwotnie przeznaczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania o charakterze społecznym i zdrowotnym. Do poszczególnych powiatów trafiło od około 2 do ponad 6 mln zł.
Projekty powiatowe zostały dofinansowane w nadzwyczajnym trybie, przewidzianym przez tzw. specustawę funduszową, która umożliwia elastyczne dysponowanie funduszami unijnymi, w celu zwalczania skutków pandemii. Dzisiaj zawarto umowy dla 13 projektów, natomiast umowa na dofinansowanie projektu dla powiatu starachowickiego zostanie zawarta w ciągu kilku najbliższych dni, w tym przypadku trwają jeszcze prace nad dopracowaniem wniosku. Wszystkie projekty będą realizowane do końca 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *