170 tys. zł na remont Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej

Prawie pół miliona złotych w sumie trafi do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Umowy na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych podpisali z przedstawicielami placówek marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Marek Jońca.
Wsparcie finansowe w wysokości 190 tysięcy złotych otrzyma Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę dźwigu szpitalnego, służącego do komunikacji w budynku głównym Szpitala oraz w budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej. Całkowita wartość inwestycji to około 380 tysięcy złotych.
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 170 tysięcy złotych planuje wyremontować trzykondygnacyjny budynek, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w 2019 roku. Prace obejmują ocieplenie ścian, wykonanie okładzin, malowanie, wymianę okien i drzwi, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. W ramach inwestycji do użytku zostanie oddanych 11 pokoi dla 20 pensjonariuszy DPS wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym. Całkowita wartość inwestycji to około 355 tysięcy zł.
Z kolei Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze otrzyma 137 tysięcy złotych na roboty budowlane polegające na wymianie wyeksploatowanego technicznie i funkcjonalnie dźwigu osobowego, przeznaczonego do komunikacji osób o różnym stopniu niepełnosprawności, korzystających ze świadczeń rehabilitacyjno-medycznych. Wartość inwestycji to prawie 280 tysięcy zł.
– To już kolejne placówki, którym przekazujemy pieniądze na poprawę warunków, w których odbywa się rehabilitacja osób niepełnosprawnych ? mówi wicemarszałek Renata Janik. W ramach środków, które były przeznaczone na tego typu prace dofinasowaniem objętych zostało w sumie 6 placówek, a łączna kwota zabezpieczona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 1, 1 mln zł – dodaje wicemarszałek Renata Janik.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *