Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego powołany na drugą kadencję

33 radnych liczyć będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego II kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działające w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu.

Przed nimi dwa lata pracy. Będą nie tylko konsultować wybrane propozycje dorosłych, ale też wychodzić ze swoimi inicjatywami. Dziś listę młodzieżowych radnych zatwierdził Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
W wyniku rekrutacji, do Kancelarii Sejmiku wpłynęło 51 zgłoszeń. Wymogów formalnych nie spełniły 4 zgłoszenia. Swoich kandydatów zgłosiły młodzieżowe rady gmin i miast z terenu województwa świętokrzyskiego, samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.
O tym, kto wejdzie w skład Młodzieżowego Sejmiku II kadencji zadecydowała Kapituła złożona z 9 osób, młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegali się o ponowny mandat radnego. Kapituła zarekomendowała Zarządowi Województwa osoby do uzyskania mandatu radnego II kadencji Młodzieżowego Sejmiku.
? Bardzo się cieszę, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku. Jestem przekonany, że tak jak w pierwszej kadencji zachowane zostaną wysokie standardy pracy, nasza współpraca będzie układać się bardzo dobrze, że młodzieżowi radni, tak jak ich poprzednicy, będą angażować się w ważne dla regionu sprawy. Pierwszym ważnym wyzwaniem dla nowych radnych będzie wyrażenie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, do której rekomendacje przygotował Młodzieżowy Sejmik I kadencji. Moim zdaniem, praca w tym gremium to dla młodych ludzi także szansa na zdobycie nowych doświadczeń, poszerzanie wiedzy na temat działalności społecznej i samorządowej, ale także nawiązanie cennych przyjaźni ? podkreśla Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
W skład Młodzieżowego Sejmiku II kadencji weszło:
*8 przedstawicieli młodzieżowych rad miast i gmin,
*12 przedstawicieli samorządów uczniowskich i studenckich,
*13 przedstawicieli organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą.
Radni pochodzą z różnych części województwa, m. in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Połańca, Starachowic, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Pawłowa, Kunowa, Miedzianej Góry, Kluczewska, Włoszczowy, Bogorii i Radoszyc. Najmłodszy radny ma 15 lat, zaś najstarsza radna ma 22 lata i reprezentuje Samorząd Studencki Politechniki Świętokrzyskiej.
Wręczenie nominacji radnym zaplanowano na 2 lipca br. Podczas I sesji wybiorą oni ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku, zdecydują również, w których komisjach problemowych chcą działać.
Lista radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
1. Adamska Karolina Martyna
2. Bajdo Bartosz Borys
3. Bańcer Alicja
4. Bernat Kacper
5. Cisowski Norbert
6. Czerwiak Piotr
7. Frydrych Oskar Robert
8. Jamróz Marcin
9. Kaczorowski Igor
10. Kałuża Tomasz
11. Kazała Rafał
12. Kupisz Jakub Piotr
13. Kurdybakha Veronika
14. Kuroś Daria
15. Kwiatkowski Maciej
16. Łazarski Kamil
17. Maciąg Wiktoria
18. Michalczak Mikołaj Stefan
19. Michalski Piotr
20. Mogielska Zofia
21. Mróz Aleksandra
22. Pająk Julia
23. Pruś Izabela
24. Smołuch Oskar Piotr
25. Stachurka Jakub
26. Stępniewska Iga
27. Szkoda Krystian
28. Ślusarczyk Filip
29. Wierzbicka Julia Liliana
30. Wojdan Katarzyna
31. Wysocka Julia
32. Ziemba Marta
33. Żelazny Paweł Henryk
Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych). Jego kadencja trwa 2 lata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *