Blisko 4 miliony na rozwój szpitala

Na sesji Rady Powiatu Opatowskiego została podjęta m.in. uchwała, na mocy której powiat opatowski przekazał szpitalowi św. Leona 3 mln 700 tys. zł. na zadania inwestycyjne i na pokrycie straty z ubiegłego roku.
Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na remont i przebudowę pierwszego piętra w starym szpitalu, gdzie będzie hospicjum oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej. Budynek zostanie też dostosowany do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
Na sesji zo stała ponadto podjęta decyzja o utworzeniu Szkoły Policealnej przy LO im. Bartosza Głowackiego. Jak podkreśla starosta opatowski Tomasz Staniek, nowo utworzona Szkoła Policealna będzie kształciła w kierunkach: technik ekonomista, technik rachunkowości, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej.
-To zawody, które są dziś potrzebne w rozwijającym się szpitalu św. Leona, a także w sektorze pomocy społecznej w całym powiecie opatowskim – podkreśla T. Staniek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *