Kolejni ochotnicy wstąpili w szeregi 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W sobotę 10 października w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło blisko 20 nowych ochotników z terenu województwa świętokrzyskiego. To już czwarte powołanie żołnierzy w 2020 roku, po tym jak działania te na wiosnę zostały zawieszone z powodu pandemii.

Ochotnicy stawili się na kieleckiej Bukówce o godz. 8.00 rano. Większość z chętnych dotychczas nie miała do czynienia ze służbą wojskową.  Blisko 30 proc. ochotników to kobiety. Osoby te z dniem wcielenia rozpoczynają 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy złożenie przysięgi wojskowej w dniu 25 października. Grupę powołanych ochotników stanowią również rezerwiści, którzy mają za sobą jedną z form służby wojskowej. Dla nich przygotowane jest szkolenie wyrównawcze. Obydwie formy będą realizowane na terenie 102 blp w Sandomierzu oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ? Nowa Dęba z zachowaniem niezbędnych wymagań sanitaro ? epidemiologicznych.

Rozbudowa potencjału osobowego  pozostaje jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania, czyli do  2026 roku.. Przy czym proces ten został wstrzymany na ok. 3 miesiące wiosną tego roku, w związku z pandemią koronawirusa. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę około 25,5 tys. żołnierzy.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, powinni zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *