Połączeni w Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki

21 obiektów turystyki industrialnej województwa świętokrzyskiego połączył 200-kilometrowy szlak samochodowy, prowadzący od doliny rzeki Kamiennej do centralne części regionu.
Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki obejmuje wiele ciekawych atrakcji turystycznych, do których poprowadzi około 80 znaków drogowych (E-22a i E-22b), a przy 12 obiektach znajdą się tablice informacyjne w języku polskim i angielskim.
A wśród bogactwa i różnorodności zabytków techniki i przemysłu każdy znajdzie coś dla siebie. Wpisane w krajobraz świętokrzyskich miast i wsi obiekty tzw. postindustrialne są świadectwem szeroko pojętej kultury technicznej i ważne dla historii techniki i przemysłu w Polsce.
Szlak tworzą obiekty związane z tradycją hutniczą, górniczą, zbrojeniową, samochodową, metalurgiczną, kolejową i ceramiczną. W szlak wchodzą obiekty o charakterze archeologicznym oraz obiekty ze Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na szlaku znajduje się ostatni (w 2019 roku), 16. obiekt z Polski wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO: Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, który ma status Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego i ze względu na unikatową architekturę podziemi oraz doskonale zachowany krajobraz pogórniczy i walory naukowe jest objęty ochroną archeologiczną i przyrodniczą. Krzemionki ? kopalnie z epoki neolitu i wczesnego brązu (ok. 3900 do 1600 p.n.e.) zostały uznane za pomnik historii. Jest to jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu na świecie. Z naszego powiatu w skład szlaku weszły jeszcze: Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ruiny walcowni w Nietulisku Dużym, Izba Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
Do zmotoryzowanych turystów zwiedzających obiekty na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki opracowana zostanie mapa turystyczna.
Lista obiektów techniki poprzemysłowych na Świętokrzyskim Szlaku Zabytków Techniki:
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
Pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy
Ruiny Huty ?Józef? w Samsonowie Wielki Piec Hutniczy w Kuźniakach
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
Zespół zakładu i osiedla przemysłowego w Sielpi Wielkiej
Dawna kuźnica wodna w Starej Kuźnicy
Młyn ?Jędrów? w Suchedniowie
Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Starachowicka Kolej Wąskotorowa
Pałac Schoenberga w Wąchocku
Zespół fabryczny dawnych zakładów białogońskich wraz z osiedlem fabrycznym w Białogonie
Urządzenie hydrotechniczne w Mostkach
Muzeum Przyrody i Technik i ?Ekomuzeum? im. Jana Pazdura w Starachowicach
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
Pradziejowe Kopalnie Krzemienia ?Krzemionki? (UNESCO)
Pozostałości układu wodnego w Brodach
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
Izba Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim
Projekt ?Wytyczenie i oznakowanie szlaku samochodowego pod nazwą ?Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki? otrzymał wsparcie w wysokości 85 000 zł. z Ministerstwa Rozwoju. Zrealizowała go Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *