Apteki z nocnymi i świątecznymi dyżurami

Na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego.
Zgodnie z jej zapisem ustalono czas pracy aptek włącznie z dyżurami nocnymi i świątecznymi od poniedziałku do soboty w godz. 8 ?24 oraz w niedziele i święta w godz. 20 ?24. Ustalono też, że jedna apteka będzie czynna od poniedziałku do soboty i będzie pełnić dyżur 8 ?24. Uchwała uzyskała pozytywne opinie: komisji polityki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, włodarzy gmin powiatu ostrowieckiego oraz Świętokrzyskiej Izby Aptekarskiej w Kielcach. Została także przesłana do ministerstwa zdrowia. Za jej przyjęciem głosowało 19 z 20 obecnych radnych, jeden z radnych wstrzymał się od głosu.
Na terenie powiatu ostrowieckiego działa 28 aptek, z czego w Ostrowcu Św., 23, a 5 w sąsiednich gminach. Jak poinformował Mariusz Łata, naczelnik wydziału zdrowia, edukacji i spraw społecznych, w prowadzonych konsultacjach 16 aptek wyraziło chęć realizowania dyżurów. Procedowany harmonogram podtrzymuje stan dotyczący rozkładu godzin pracy aptek obowiązujący w 2020 r. Jak wyjaśniał naczelnik, ustawodawca nie wskazuje obowiązku całodobowej dostępności do usług farmaceutycznych, co zgodnie z zapisem, pozwala na wyznaczenie godzin nocnych do 24, a to uwzględnia opinię właścicieli aptek, że po północy nie ma zainteresowania tymi usługami wśród mieszkańców. Warto dodać, że apteki niechętnie decydują się na prowadzenie dyżurów nocnych. Przemawia za tym brak regulacji systemowej w zakresie ponoszenia dodatkowych kosztów przez właścicieli aptek oraz braki kadrowe.
Jak podkreślała Marzena Dębniak, harmonogram pracy aptek to osiągnięty po trudnych rozmowach consensus, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość w nagłych wypadkach wykupienia potrzebnego leku. Uchwała wskazuje jednoznacznie, że apteki nie dysponują środkami ratującymi życie, takie środki są dostępne jedynie w opiece nocnej i świątecznej ostrowieckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej i w wyposażeniu zespołów ratowniczych.
Dyskusję w sprawie uchwały wywołał radny Zbigniew Duda, który wyraził swoje wątpliwości dotyczące właściwego stosowania prawa i wstrzymał się od głosu.
-Jak to się ma do obowiązujących przepisów prawa? Czy to nie jest tak, że powiat jest zobowiązany do zapewnienia dostępu dyżuru całonocnego jakiejś apteki? Czy według przepisów prawa to nie powiat za to odpowiada, a takie podejście, że żadna z aptek nie chce, nie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami? Rozumiem, że jeśli ustawodawca nakłada na powiat obowiązki, to powiat powinien je spełniać. I nie ma czym się szczycić, że uchwała nie została uchylona przez władze województwa, bo mieszkańcy nie mają zapewnionej opieki w aptekach przez całą noc. Wiem, że jest z tym ogromny problem i tego nie neguję, ale w jaki sposób radził sobie poprzedni zarząd z tym problemem? Powiat ma mechanizmy przekonujące aptekarzy. Tak mi się wydaje ?mówił radny Z. Duda.
Wypowiedź radnego była tym bardziej zadziwiająca, bowiem to za czasów poprzedniego zarządu mieszkańcy powiatu w lutym 2018 roku zostali całkowicie pozbawieni świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i świątecznej na skutek wycofania się z dyżurów właścicieli aptek. Prowadzenia całodobowego dyżuru odmówiła apteka na ul. Mickiewicza, a mieszkańcy przez sześć dni w tygodniu nie mieli gdzie kupić leków w porze nocnej.
Ówczesny zarząd powiatu wtedy zgodnie twierdził, że powiat nie ma narzędzi, aby zmusić właścicieli aptek do pełnienia dyżurów ( publikacja internetowa z 2 lutego 2018 r).

Sytuacja nie uległa poprawie do przełomu maja 2018 r, gdyż dyżury w porze nocnej nie powróciły do harmonogramu. Stąd też nie wiadomo o jakich mechanizmach radny mówił, gdyż Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 2001 roku w tym zakresie do chwili obecnej nie była nowelizowana, o co nadal upominają się farmaceuci. A według jej zapisów – art. 94 ust. 1 i ust. 2 harmonogram prac aptek na danym terenie w drodze uchwały określa Rada Powiatu po uzyskaniu opinii burmistrzów, wójtów i samorządu aptekarskiego. Ustawa nie wskazuje narzędzi ani też mechanizmów, którymi powiat mógłby się posłużyć, aby egzekwować realizację dyżurów nocnych i świątecznych od farmaceutów.
Środowisko farmaceutyczne od dawna wskazuje na niedoskonałość ustawowych zapisów. Dotyczą one przede wszystkim braku rozwiązania kwestii finansowych. Apteki z tytułu dyżurów nocnych i świątecznych ponoszą dodatkowe koszty pracownicze, których nie refunduje żaden podmiot. Dyżurujący farmaceuci w porze nocnej czy świątecznej, ze względu na braki kadrowe nie mają kiedy odebrać sobie tzw. ?nadgodzin?. Świadczeń farmaceutycznych w tym zakresie nie refunduje także NFZ. Dyżury aptek są więc wyłącznie dobrą wolą ich właścicieli. Stąd też w wielu powiatach mieszkańcy w ogóle nie mają możliwości zakupu leków nocą czy w dni świąteczne. W sąsiednim powiecie opatowskim, żadna z działających tam 13 aptek nie zgodziła się na pełnienie dyżuru nocnego czy świątecznego. Warto więc docenić współpracę obecnego zarządu powiatu ze środowiskiem farmaceutycznym dzięki czemu mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mają dostęp do aptek w sytuacji konieczności wykupienia leków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *