Podatki nie wzrosną

Gmina Bodzechów utrzyma podstawowe podatki w 2021 roku na poziomie obecnego roku.
Wspólnie musimy przejść przez trudny okres związany z pandemią i kryzysem ekonomicznym ? mówił podczas sesji Rady Gminy wójt Jerzy Murzyn.
Ostatnią listopadową sesję radni określali jako podatkową. W porządku obrad znalazły się bowiem aż trzy projekty uchwał, dotyczące najważniejszych podatków lokalnych. Najpierw radni zdecydowali o obniżeniu średniej ceny żyta, przyjmowanej przez samorządy do określenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok. Wprawdzie średnia cena skupu żyta (z ostatniego okresu) w komunikacie GUS to 58.55 zł, jednak radni przyjęli wyjściową cenę do ustalenia podatku rolnego w wysokości 42 zł. Pozwoli to na utrzymanie obecnego poziomu podatku rolnego.
Mimo inflacji nie wzrosną też inne podatki lokalne. Dotyczy to podatku od nieruchomości oraz od środków transportu. Wprawdzie w obwieszczeniu ministra finansów górne stawki wzrosły o 3,6 proc., jednak samorząd oparł się na innych przepisach prawa i utrzymał podatek od nieruchomości i od środków transportu na poziomie roku 2020.
Wójt Jerzy Murzyn nie ukrywał, że rok 2021 będzie najtrudniejszym okresem dla całej społeczności lokalnej od wielu lat. Wprawdzie sytuacja finansowa gminy nadal jest stabilna, to jednak spodziewać się należy znacznego obniżenia dochodów. Konieczne będą oszczędności w wielu dziedzinach życia gminy.
-Ten trudny okres musimy wspólnie przejść, wspierając się wzajemnie ? podkreślał Jerzy Murzyn. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku, należy się spodziewać mniejszych wpływów z podatku CIT. Poza tym wiele podmiotów gospodarczych, m.in. restauracje i motele, zwróciło się do Urzędu Gminy o umorzenie podatku od nieruchomości z racji przerwania działalności. Nic nie wskazuje na to, by z początkiem przyszłego roku sytuacja firm zmieniła się. Podatek ten stanowi podstawową pozycję po stronie dochodów budżetowych gminy.
W ubiegłym roku wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły ponad 10 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *