Sudół, Magonie i Nowa Dębowa Wola najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami

Jeszcze jesienią wybrałem się na grzybobranie w okolice Nowej Dębowej Woli i nie ukrywam, byłem zdumiony jak zmieniła się i nadal zmienia, ta dawna niewielka wioska.
Wrażenie robią okazałe domy, które rosną równie szybko jak grzyby w tej okolicy. Ale nie ma się co dziwić, są to niezwykle malownicze tereny, otoczone lasem i co równie ważne – leżące na Zachód od huty i cementowni, a więc z czystym powietrzem.
Okazuje się, że podmiejskie osady czy dawne wioski na terenie gminy Bodzechów są obecnie najatrakcyjniejszymi terenami budowlanymi. Ludzie szukają otwartych, zielonych terenów. Kupują działki pod nowe domy lub remontują drewniane budynki z myślą, że kiedyś tam się przeprowadzą z miasta. Dojazd do miejsca pracy, szkoły czy obiektów handlowych zajmuje im kilkanaście minut.
W 2019 r. Urząd Gminy Bodzechów wydał 127 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W obecnym roku, do końca listopada wydano 95 takich decyzji. Ten rok jest jednak specyfi czny z uwagi na liczne obostrzenia związane z pandemią i kryzys gospodarczy. Wiele osób wstrzymuje się z podjęciem ważnych decyzji. Z kolei warunki lokalizacji celu publicznego( dotyczy to budowy dróg, gazociągów, wodociągów, światłowodów, linii energetycznych) uzyskało w tym roku – do końca listopada, 28 przedsięwzięć. W zeszłym roku 35. Najczęściej wnioskowano o wydanie warunków zabudowy w Sarnówku i Nowej Dębowej Woli ? 17, Szewny ? 14 wniosków, Magonii ? 8 i w Sudole ? 7. Pozostałe przedsięwzięcia zlokalizowane były w Miłkowie, Jędrzejowie, Świrnie, Bodzechowie, Wólce Bodzechowskiej, Denkówku, Goździelinie, Chmielowie, Mychów Kolonia, Podszkodziu i Gromadzicach.
– Duży potencjał w zakresie zabudowy zlokalizowany jest w Magoniach, Sudole i Nowej Dębowej Woli – podkreśla architekt Jarosław Kawiński, kier. referatu technicznego Urzędu Gminy w Bodzechowie.- Wyznaczaniu nowych działek pod zabudowę w tych miejscowościach sprzyja niska klasa gruntu, nieużytki i atrakcyjny krajobraz. Działki te są zlokalizowane w sąsiedztwie lasów. Nie bez znaczenia jest też dostęp do infrastruktury technicznej i dobry stan dróg.
W Ostrowcu nowe działki budowlane powstają najczęściej w wyniku podziału i sprzedaży gruntów należących do miasta. Z kolei na terenie gminy Bodzechów budynki powstają na działkach prywatnych. Często spotykamy się z ogłoszeniami w prasie lub też tabliczkami umieszczanymi na terenie nieruchomości rolnych. Trzeba przyznać, że tereny te stały się atrakcyjne dzięki polityce gminy. Bodzechów zainwestował w ostatnich latach blisko sto milionów złotych na budowę kanalizacji, wodociągów i nowych dróg asfaltowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *