Gminy w kryzysie demograficznym

Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przeprowadzka na teren gminy Bodzechów młodych rodzin nie rekompensuje ubytku ludności.
Z każdym rokiem maleje liczba mieszkańców zarówno tej gminy, jak i wielu innych gmin świętokrzyskich.
Gminy w powiecie ostrowieckim przeżywają coraz dotkliwszy kryzys demograficzny. Rodzi się mniej dzieci, z drugiej zaś strony odnotowujemy zwiększoną liczbę zgonów. Już któryś rok z rzędu przyrost naturalny utrzymuje się na poziomie ujemnym.
Na koniec ubiegłego roku na terenie gminy Bodzechów mieszkało 13.250 osób. Z każdym rokiem maleje liczba mieszkańców. Tylko w 2019 roku przyrost naturalny był na poziomie -79 osób. Dzieje się tak za sprawą malejącej liczby urodzin i rosnącej liczby zgonów. Tendencja ta – wszystko na to wskazuje – utrzyma się przez kolejne lata. Wynika to ze struktury wiekowej mieszkańców. Bodzechów, podobnie jak inne gminy wiejskie w kraju i w regionie, szybko się starzeje. Dziesięć lat temu w wieku poprodukcyjnym było 17., proc. mieszkańców, a dziś ponad 23 proc. Proporcjonalnie zmniejsza się odsetek ludzi młodych z 18,7 proc. w 2009 roku do 16 proc. w roku ubiegłym. Liczba osób młodych w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 2,7 proc. a osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się aż o 5,7 proc.
Stosunkowo krótko cieszyliśmy się owocami rządowych programów rodzinnych i socjalnych. Program ?Rodzina 500 plus? przyniósł w latach 2017 -2018 wzrost urodzeń, jednak w roku ubiegłym sytuacja wróciła do stanu poprzedniego. W 2016 roku w gminie Bodzechów urodziło się 94 dzieci, w 2017 ? 115, w 2018 ? rekordowe 131,ale już w 2019 roku tylko 93 dzieci, a w 2020 roku do 30 listopada – 72. Nawet najlepsza polityka społeczna samorządu, inwestycje, które stworzyły mieszkańcom gminy Bodzechów lepsze warunki do życia niż w niejednym mieście, czyste środowisko czy nowoczesna oświata, nie odwrócą tej tendencji.
Obecny rok będzie najgorszy od dziesięcioleci. Jeszcze nigdy nie urodziło się tak mało dzieci i nie zanotowano aż tylu zgonów. Identyczny kryzys demograficzny przeżywają wszystkie inne gminy wiejskie, miasteczka i miasta, no może poza Warszawą, Krakowem i Trójmiastem. Tam wyemigrowała młodzież i tam rodzi się stosunkowo najwięcej dzieci, ale nie na tyle, by utrzymać dodatni przyrost naturalny. Demografi a jest dziś największym polskim problemem i największym zagrożeniem narodowej wspólnoty.
Gmina Bodzechów ma wiele atutów, dlatego stosunkowo najłagodniej przejdzie kryzys demograficzny. Bardzo dobrze sprzedają się działki budowlane w Nowej Dębowej Woli, Magoniach, Sudole, Chmielowie, Szewnie. Na tym terenie budują się głównie młode rodziny. Przyciąga ich przyjazne otoczenie, krajobraz, dobre drogi, coraz lepsza infrastruktura. Wszystko wskazuje, że Bodzechów utrzyma pozycję drugiej gminy w powiecie za Ostrowcem pod względem liczby mieszkańców, poziomu życia, stanu infrastruktury czy bazy oświatowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *