Rewitalizacja centrum Szewny

Jeszcze w tym roku  powstanie nowy parking w Szewnie na terenie placu przed kościołem. Teren ten zostanie odwodniony, otrzyma też nowe oświetlenie. Prace ruszą wiosną.

-Rozpoczynamy tak oczekiwaną przez mieszkańców Szewny inwestycję ? podkreśla wójt Jerzy Murzyn.-Sądzę, że miejscowość ta poprzez modernizację tego miejsca zyska wiele na estetyce i ogólnym wyglądzie. To centralne miejsce w  Szewnie i co roku przyjeżdża tu wielu gości.  Chcemy tak przebudować plac z przyległym terenem, który do tej pory pełnił jedynie funkcje parkingu, aby stał się on integralną częścią przestrzeni tej części Szewny.

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie prac związanych z budową parkingu i 5 lutego b.r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót  Drogowych  ?Drogowiec? z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie to będzie realizowane etapami. Wszystkie prace musimy wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków- podkreśla Marcin Jabłoński, właściciel firmy Drogowiec. Planujemy je rozpocząć wiosną i zakończyć pod koniec września b.r.

Jak podkreśla architekt Jarosław Kawiński, kierownik referatu technicznego urzędu gminy w Bodzechowie, inwestycja pod nazwą budowa parkingu w centrum Szewny, obejmie  przebudowę placu ks. Marcina Popiela, co znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę terenu. Zmniejszy koszty utrzymania terenu przyległego do kościoła, dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań komunikacyjnych. Zostaną też wyeksponowane zabytkowe elementy zabudowy. W szczególności Zespól kościelny pw. Św. Mikołaja, który  znajduje się w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego.

Plan inwestycji uwzględnia wszystkie wymogi stawiane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w szczególności wykonanie parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła z materiałów naturalnych czyli kamienia i granitu. Do budowy nawierzchni nowego parkingu wykorzystane zostaną kamienie (tzw. łupane) wbudowane w obecny plac. Zgodnie z decyzją konserwatora, zniknie kurtyna zieleni zasłaniająca zabytkowy obiekt od strony  ronda w Szewnie. Pozwoli to na wyeksponowanie barokowego zespołu kościelnego.

W ramach rozpoczynającej się inwestycji przewidziano rozbiórkę obecnej nawierzchni utwardzonej i budowę parkingu wraz z dodatkowym zjazdem z kostki brukowej, wykonanie  betonowej trybuny, budowę a także częściową przebudowę ciągu pieszego z kostki granitowej oraz schodów, przebudowę nawierzchni placu  z kamienia łupanego wraz z dojazdami i dojściem do obiektów przylegających do placu, montaż elementów małej architektury orz zagospodarowanie obecnych i projektowanych terenów zielonych.

Inwestycja kosztować będzie 1.7 mln zł. Środki pochodzą z budżetu gminy a zadanie to zostało zaplanowane w ramach rewitalizacji Szewny. Z uwagi na specyfikę zadania, konieczny nadzór konserwatorski, zostało ono podzielone na trzy etapy. Wykonawca zapewnia, że nowy parking będzie gotowy we wrześniu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *