Siedem firm chętnych na budowę obwodnicy Opatowa

Małgorzata Pawelec Buras z GDDKiA Kielce poinformowała, że siedmiu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem obwodnicy Opatowa. W dniu 24 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty złożone w przetargu na realizację inwestycji w ciąg drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.

Oferty opiewają na kwoty od około 403,7 do 487,7 mln złotych. Inwestor, GDDKiA przeznaczyła na realizację inwestycji ok. 601 mln złotych. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej.

Aktualna mapa

Obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km będzie realizowana w systemie ?Projektuj i buduj? w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Droga po wybudowaniu uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74.?Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

 Inwestycja polegać będzie na budowie w przeważającej części po nowym śladzie odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74. Obwodnica biec będzie po południowo -zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem będzie w przyszłości projektowany odrębnie 3-kilometrowy łącznik w ciągu drogi krajowej nr 74 poprowadzony na północ od miasta. 

? W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe: 

? węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi krajowej nr 74, 

– węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną drogą krajową nr 9 zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.  

 Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej drogi krajowej nr 74 z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Siedem firm chętnych na budowę obwodnicy Opatowa

  • 25 lutego 2021 at 19:43
    Permalink

    Jak zwykle Kielce na pierwszym planie – bo jak wytłumaczyć priorytet drogi S74 wobec DK9 ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *