Ożarowskie ?Wzgórze? do termomodernizacji

Marszałek Andrzej Bętkowski, prezes zarządu spółdzielni Piotr Gierach i członek zarządu Piotr Kwitek podpisali umowę, na mocy której 12 budynków mieszkalnych, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej ?WZGÓRZE? w Ożarowie, poddanych zostanie kompleksowej termomodernizacji. Spółdzielnia otrzymała prawie 2,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na realizację zadania.

  Monika Michalska, główny specjalista, poinformowała, że koszt całkowity projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE jako element poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym? to  4 mln 425 tys. zł, zaś wartość dofinansowania ze środków UE zamyka się w kwocie 2 mln 493 tys. zł.

 – Cieszę się, że Ożarów będzie kolejnym miejscem, które poprzez modernizację i termomodernizację w sektorze mieszkaniowym przyczyni się do obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza, wpisując się tym samym w działania służące ekologii. To istotne, szczególnie w kontekście ważnego, również w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, celu jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt obejmuje działania inwestycyjne w 12 budynkach, polegające na kompleksowej termomodernizacji części wspólnych budynków wraz z instalacją OZE. W ramach projektu wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplanie stropodachu, wymiana okien (klatki schodowej i piwnic) i drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników okiennych, a także modernizacja (płukanie instalacji) systemu c.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *