Ile otrzymały nasze gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?

Informowaliśmy już, że powiat ostrowiecki otrzymał 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę szpitalnego lądowiska. Zakres inwestycji obejmuje budowę ponad dachem szpitala lądowiska wyniesionego. Komunikację z płytą lądowiska zapewni winda i klatka schodowa. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzić będą zadaszone pomosty, co umożliwi transport pacjentów bez względu na warunki pogodowe. Zakres zadania obejmuje również przebudowę istniejącej windy, klatki schodowej oraz montaż sieci i urządzeń niezbędnych do obsługi lądowiska.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ile więc środków otrzymały inne gminy z terenu naszych powiatów z Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Z terenu powiatu ostrowieckiego gmina Bałtów otrzymała 2,250 mln zł, które przeznaczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Okole.
Trwa dyskusja, dlaczego w tej puli środków nie otrzymały inne gminy naszego powiatu, zwłaszcza Ostrowiec Świętokrzyski.
Jeśli chodzi o gminy z terenu powiatu opatowskiego, to gmina Opatów otrzymała 3,2 mln zł. Za te środki realizowany będzie projekt ?Rewitalizacja Miasta Opatowa?, w ramach którego powstaną: otwarty basen z terenem rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i dorosłych, remont zabytkowego Rynku (budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymiana nawierzchni, energooszczędne oświetlenie, obiekty małej architektury, monitoring), przebudowa i utworzenie muzeum w budynku dawnego więzienia oraz rewitalizacja Skweru Gombrowicza (oświetlenie, elementy małej architektury, budowa chodników, zmiana lokalizacji pomnika).
Do gminy Wojciechowice trafiło 200 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasice. Planowana inwestycja to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony na potrzeby mieszkańców wsi Ługi i Smugi.
Gmina Lipnik za 2,5 mln zł przeprowadzi modernizację ujęcia wody we Włostowie, polegającą na wymianie rurociągów tłocznych ze studni głębinowych do zbiorników wyrównawczych, rurociągów ssawnych wraz armaturą odcinającą, remont stacji uzdatniania, odwiertu i uzbrojenia 2 otworów studziennych. Prace obejmują także przebudowę rurociągów technologicznych na stacji uzdatniania wody oraz wymianę szaf sterowniczych elektrycznych.
Gmina Tarłów otrzymała 500 tys. zł. Spożytkuje je na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Tarłowie. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu docieplenia styropianem, elewacji z tynku mineralnego, wymianie okien drewnianych na okna PCV i parapetów okiennych z blachy powlekanej, oraz na wykonaniu izolacji cieplnej wraz z przebudową dachu i izolacją cieplną stropu na poddaszu, a także pokrycie dachu blachą powlekaną. Dodatkowo zostanie zainstalowana wentylacja w pomieszczeniach oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu. W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynku objętego projektem.
Gmina Sadowie za 900 tys. zł dokona modernizacji infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *