Modła przestanie straszyć (zdjęcia)

Rusza realizacja niezwykle ważnego projektu związanego z zabezpieczeniem Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów przed zalewaniem przez rzekę Modłę. Umowa na dofinansowanie ze środków unijnych planowanego od kilku lat przedsięwzięcia została podpisana dziś w Świrnie, gm. Bodzechów przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Marka Jońcę i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Annę Łukaszewską ? Trzeciakowską. Gośćmi wydarzenia byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, poseł RP Andrzej Kryj, senator RP Jarosław Rusiecki, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś oraz wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.

Rzeka Modła ma przestać straszyć wystąpieniem z brzegów. W ciągu dwóch lat w obrębie rzeki mają powstać 4 suche zbiorniki retencyjne z przegrodami piętrzącymi. Rzeka ma zostać odmulona i pogłębiona. W Mychowie Kolonia zostaną przebudowane dodatkowo dwa przepusty. Natomiast w Ostrowcu Świętokrzyskim lewy wał Modły zostanie podwyższony. Wszystkie prace zostaną wykonane w ramach projektu ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej?. Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie ochrona przed powodzią około 2000 mieszkańców gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

Stosowną umowę na realizację prac na Modle dzisiaj w Świrnie, w obecności zastępcy prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia oraz przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, podpisali dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska- Trzeciakowska, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Jońca.   

Wartość projektu to 18.530.000 zł., z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 15.750.500 zł.  Wkład własny 2.779.500 zł.

Warto dodać, że plany tej inwestycji miały swój początek w 2011 r., kiedy to wspólną decyzję o określonym zabezpieczeniu Modły podjęły i sfinansowały dokumentacje władze gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów oraz województwa świętokrzyskiego, co w swoim wystąpieniu podkreślił wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn.  

Print Friendly, PDF & Email