Dziesięć ofert w przetargu na realizację łącznika północnego do obwodnicy Opatowa

Małgorzata Pawelec ?Buras informuje, ze dziesięciu wykonawców chce zaprojektować i wybudować łącznik północny do obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Złożone w przetargu oferty opiewają na kwoty od ok. 47 mln do 91,5 mln złotych. Większość ofert mieści się w kwocie, jaką wykonawca przeznaczył na realizację inwestycji (ok. 78,5 mln zł). Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia tej najkorzystniejszej.

Łącznik północny to uzupełnienie 12-kilometrowej, aktualnie projektowanej dużej obwodnicy Opatowa. Kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin czy Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do miasta. Obie inwestycje – obwodnica w ciągu S74 i DK9 oraz łącznik północny zrealizowane zostaną w systemie ?Projektuj i buduj? w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Łącznik północny w ciągu drogi krajowej nr 74 połączy węzeł Opatów na drodze nr 9, planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z drogą nr 74 w okolicy Adamowa. projektowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP – główna o ruchu przyspieszonym o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nad drogą krajową. W ramach zadania powstaną drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. 

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu – droga nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik i droga nr 9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Rzeszów. Na odcinku w centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w jednej trzeciej ciężkich.  Obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym uwolnią miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawią jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74. Obie inwestycje powinny być zrealizowane do 2025 roku.

Print Friendly, PDF & Email