Starodroże w Ćmielowie czeka na remont

Wjazd do Ćmielowa od strony Ożarowa wita kierowców kiepską nawierzchnią drogi. To ponad 500- metrowy odcinek starodroża drogi wojewódzkiej nr 755, który czeka na remont. Pozostała część drogi, biegnąca przez cały Ćmielów, jest wyremontowana.
Obecnie droga jest w zarządzie powiatu ostrowieckiego. Starostwo ostrowieckie – jak informuje Tomasz Mroczek z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu – złożyło wniosek o dofinansowanie remontu drogi w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg. Remont miałby się rozpocząć w czerwcu 2022 r., a zakończyć w maju 2023 r. Powiat wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 2.858.558 złotych, przy wkładzie własnym 714.640,00 złotych. Na ogół jednak dofinansowanie wynosi 60 proc. Brakującą kwotę mają pokryć powiat ostrowiecki i gmina Ćmielów. 
Do tej pory gminy finansowały wkład w połowie brakującej kwoty. Każdy z samorządów trzymał się tej zasady. Na chwilę obecną gmina Ćmielów złożyła pisemną deklarację o chęci dofinansowania remontu starodroża.
Przebudowa drogi powiatowej – starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 obejmowałaby odtworzenie zniszczonej nawierzchni jezdni o szerokości 7 m wraz z poboczami i chodnikami na całym odcinku drogi od km 10+090,00 do km 10+600,00. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 510 m, kanalizacji deszczowej, dwóch zatok autobusowych, zatok postojowych dla samochodów osobowych, budowa zjazdów, przebudowa chodników na odcinku ok. 200 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową i gminną, umocnienie rowu, zainstalowanie poręczy ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego.
Przedmiotowy odcinek drogi przeznaczony do przebudowy stanowi bardzo ważny element infrastruktury drogowej na terenie gminy Ćmielów. Od strony zachodniej pośrednio stanowi połączenie z gminą Bodzechów i Ostrowcem Świętokrzyskim. Część północna to bezpośrednie połączenie z układem komunikacyjnym gminy Bałtów. Obecnie odcinek drogi posiada liczne ubytki, głębokie koleiny oraz wykruszenia przy krawędziach. Stanowi to istotne zagrożenie dla wszystkich użytkowników drogi. Z uwagi na połączenie z węzłem komunikacyjnym gminy Bałtów, remont przedmiotowego odcinka jest uzasadniony również pod względem przepustowości turystycznej w kierunku Bałtowa. Droga posiada również bardzo istotne znaczenie w odniesieniu do przepustowości turystycznej z kierunku Rzeszowa, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Ożarowa. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *