Współpraca Ostrowca Swietokrzyskiego i Kunowa owocuje

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Burmistrz Kunowa Lech Łodej podpisali dokument uszczegóławiający Porozumienie Międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów.
Przypomnijmy, że w 2020 roku między Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów zawarto porozumienie, na mocy którego zostały przywrócone kursy autobusów miejskich na linii Ostrowiec Świętokrzyski – Kunów. Do dyspozycji mieszkańców gminy Kunów będą uruchomione trzy linie nr 11, 12 i specjalny kurs tzw. szkolony, który dowozi uczniów do szkół. Stanowić to będzie bardzo duże udogodnienie dla osób, które przemieszczają się do pracy, a także szkół. Porozumienie zawarte zostało na okres dwóch lat, a plan przewozów do Gminy Kunów na 2022 rok obejmuje 43.696 wozokilometrów. Identyczne porozumienie zostało zawarte również z Gminą Ćmielów.
– W obszarze komunikacji podjęliśmy pierwsze kroki dobrej współpracy i to nie koniec- zapowiada Prezydent Jarosław Górczyński Warto podkreślić, że sukcesywnie w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywać się będzie wymiana taboru na bardziej komfortowy, bezpieczniejszy, a co najważniejsze- ekologiczny. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski bowiem zakupiła już 6 autobusów hybrydowych, 9 autobusów niskoemisyjnych, ponadto obecnie rozstrzygany jest przetarg na zakup 8 autobusów elektrycznych. Zakup nowego taboru odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu: ?Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I i II? oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ?Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim etap III?. 

Print Friendly, PDF & Email