Możesz sprzedać działkę, na której posadzą las

 Lasy Państwowe dotarły do nas z informacją o rozpoczynającej się  właśnie ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod nowe lasy. Wszyscy właścicieli gruntów, na których może powstać las, mogą się zgłaszać do nadleśnictw, w naszym przypadku do Nadleśnictwa Ostrowiec, z ofertą sprzedaży.

Akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwowe finansowana będzie z własnych funduszów nadleśnictwa lub środków pochodzących z funduszu leśnego. Wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntu pod przyszły las powinni skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę, podając dokładny adres ewidencyjny. Oczywiście, wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, czy też dziedziczenia i spadku.

Dla Lasów Państwowych szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru leśnego i takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Jak się dowiadujemy, bywa i tak, zwłaszcza na Mazowszu i we wschodniej Polsce, że w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu, którego gospodarzem są Lasy Państwowe usytuowany są swoiste enklawy innej własności.

Czy decydując się na odsprzedaż działki pod przyszły las otrzymamy szczególne, preferencyjne ceny? Otóż, jak wyjaśniają Lasy Państwowe, cena zakupu działki będzie uzależniona m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedzać będzie wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Lasy stanowią już niemal 30 procent powierzchni Polski. Nasz kraj pod tym względem jest w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną większością z nich, bo aż 77 proc. zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

W ciągu ostatnich 75 lat powierzchnia lasów zwiększyła się o 2,7 mln hektarów. To obszar bliski powierzchni obecnego województwa lubelskiego. Co ciekawe, rocznie sadzi się 500 mln drzew, czyli średnio 1000 na minutę. W roku ubiegłym na kolejne zalesiania zakupiono 1538 hektarów ziemi.

–  Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny ? podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33 procent.

Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mówi, że jest usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Państwa. Ma nadzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła.

Print Friendly, PDF & Email