Duże korzyści dla środowiska

Monika Michalska z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podała, że łącznie 20 milionów złotych dofinansowania otrzymały świętokrzyskie gminy, w tym Bodzechów, Waśniów i Lipnik, na kompleksową termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznych, czy modernizację oświetlenia na energooszczędne.

-Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, realizacja tego typu projektów daje niebagatelne korzyści finansowe wynikające z redukcji kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz opłat za energię elektryczną ? mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt pn. ?Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów?, obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Waśniów: oczyszczalni ścieków w Pękosławicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie i ujęcia wody w Piotrowie. Koszt całkowity projektu: 2 mln 656 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 1 mln 726 tys. zł.

Projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lipnik? zakłada kompleksową termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej pełniący funkcje społeczne i ratownicze na terenie gminy Lipnik ? OSP w miejscowości Słoptów i świetlicy wiejskiej w miejscowości Usarzów o łącznej powierzchni 796,26 m kw. Koszt całkowity projektu: 875 tys. zł, wartość dofinansowania UE: 744 tys. zł.

Projekt ?Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energie elektryczną i cieplną budynków gminnych?. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzechów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie, ZSP w Sarnówku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach, ZSP w Szewnie oraz świetlicy wiejskiej w Świrnej. Koszt całkowity projektu: 3 mln 120 tys. zł. Wartość dofinansowania UE: 2 mln 353 tys. zł.

Umowy otrzymały dofinansowanie ze środków UE projektów z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 ?2020. Projekty znajdowały się wcześniej na liście rezerwowej, ale dzięki oszczędnościom oraz przesunięciom unijnych funduszy w ramach Osi Priorytetowej 3 ? Efektywna i zielona energia na jedno zadanie możliwe stało się dofinansowanie tych przedsięwzięć.

Print Friendly, PDF & Email