Doły Biskupie pięknieją! (zdjęcia)

Dzięki aktywności mieszkańców skupionych wokół działającego tam Stowarzyszenia „Witulin nad Świśliną” z prezesem Pawłem Gawronem i radną Rady Miejskiej Marią Pająk oraz bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem, ta wyjątkowa pod względem przyrodniczym miejscowość stała się miejscem ciekawych inicjatyw i wydarzeń odkrywających jej bogate walory turystyczne. Coraz bardziej Doły Biskupie stają się rozpoznawalnym miejscem w gminie Kunów.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku przy okazji przekazania dotacji na funkcjonujący Środowiskowy Dom Samopomocy, Doły Biskupie wizytowała minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg. Po otwarciu skwerku dla mieszkańców i turystów, uruchomieniu Wiejskiej Biblioteki, wydaniu przewodnika po Dolinie Świśliny i otwarciu ścieżki geoedukacyjnej odkrywającej tajemnicę miejscowego kamieniołomu, przyszedł czas na może mniej spektakularną, ale bardzo potrzebną zatokę autobusową, z miejscami parkingowymi dla aut i rowerów, dedykowanymi turystom.

-Była duża potrzeba wyremontowania tej zatoczki, gdyż wyglądała ona fatalnie, co nie wpływało pozytywnie ani na estetykę, ani na bezpieczeństwo  tego urokliwego miejsca. Teraz można bezkolizyjnie zaparkować samochód, czy pozostawić rower. Jest z prawdziwego zdarzenia wiata przystankowa, z tablicą informacyjną i tablicą ogłoszeń, oświetleniem i koszami na śmieci. Jest to piękne miejsce przy wjeździe do gminy Kunów, od strony południowo -zachodniej. Chcemy i będziemy tę infrastrukturę  sukcesywnie zmieniać, aby tak ładnie było w całej gminie. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali w realizacji tego zadania – pracownikom Urzędu Miejskiego w Kunowie z kierownik Małgorzatą Mazur i panią skarbnik, która znalazła w budżecie środki w wysokości 150 tysięcy, aby poprawić infrastrukturę tego miejsca. Oby takich miejsc przybywało – mówił burmistrz Lech Łodej.

Oprócz poprawy wizerunku istotną kwestią jest bezpieczeństwo zatoki, sąsiadującej z wałem rzeki Świśliny, a temu służą barierki zamontowane wzdłuż terenu. Zadowolenia z nowej zatoki nie kryła także radna Maria Pająk, która skierowała podziękowania do: burmistrza Lecha Łodeja, pracowników urzędu, Rady Miejskiej i wszystkich, którzy przyczynili się  do sfinalizowania tego zadania. Wdzięczność wyrażali też mieszkańcy, którzy pamiętają rozpadające się płyty z wystającymi drutami, kałuże i błoto. W ich imieniu podziękowania złożył Andrzej Zieja, który w latach 80. był inicjatorem powstania tejże zatoki dla autobusów.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Lech Łodej, radna Maria Pająk, członkowie Stowarzyszenia z Pawłem Gawronem, kierownik Małgorzata Mazur, sołtys Elżbieta Miernikiewicz oraz mieszkańcy. Burmistrz Lech Łodej upatruje szansy dla inwestowania w mniejszą infrastrukturę na terenie całej gminy,  w  zapowiadanym programie rządowym umożliwiającym dofinansowanie podobnych zadań  na poziomie 80 proc.

Print Friendly, PDF & Email