Patriotyczne obchody w Mominie (zdjęcia)

Uroczystym przemarszem uczestników na plac kościelny przy parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie w gminie Waśniów rozpoczęły się obchody 78. rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz 12. rocznicy nadania PSP w Mominie imienia mjr. J. Piwnika „Ponurego”. Wszystkich powitał wójt gminy Krzysztof Gajewski, a wśród  gości byli: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, płk Jarosław Molisak, szef wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, ppłk Grzegorz Kobylarz Dowódca 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu, mjr Krzysztof Oszczudłowski szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu, mjr Marcin Kaczmarczyk X Brygada WOT,   w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji – Mariusz Wiączek, komendant komisariatu w Kunowie, w imieniu starosty ostrowieckiego i prezydenta miasta – radna powiatowa Beata Duda,  radny powiatowy Janusz Gołdyn, Grażyna Szkonter prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Teresa Piwnik, prezes zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ŚZŻ AK w Kielcach, bratanica majora  „Ponurego”, a także przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie Mirosław Chamera wraz z radnymi Rady Gminy, sekretarz gminy Joanna Zajączkowska, skarbnik Bogumiła Bugaj, pracownicy Urzędu Gminy, dyrekcje szkół w osobach: Beata Cebula PSP w Waśniowie, Mirosława  Nowicka PSP w Boleszynie, Beata Wiącek PSP w Nowym Skoszynie oraz Barbara Poreckowska wraz z młodzieżą szkolną z PSP w Mominie, a także sztandary: PSP w Mominie, PSL w Wasniowie, OSP w Mominie, OSP w Garbaczu, OSP w Waśniowie, OSP w Witosławicach, OSP w Boleszynie i OSP w Grzegorzowicach. Mszę św. w intencji majora J. Piwnika „Ponurego” i jego żołnierzy odprawił proboszcz parafii ks. Krzysztof Maziarz. Jak podkreślał w homilii ks. Jan Butryn, nawiązując do bohaterstwa wybitnych dowódców ziemi świętokrzyskiej –  dzisiaj bohaterstwo to podejmowanie codziennego trudu pracy, w poszanowaniu najwyższych wartości i idei „Bóg. Honor. Ojczyzna”.

Obchody stały się okazją do wręczenia pamiątkowych medali „Przyjaciela gminy Waśniów”, które odebrali: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, komendant komisariatu w Kunowie Mariusz Wiączek, płk Jarosław Molisak, mjr Marcin Kaczmarczyk , ppłk Grzegorz Kobylarz, mjr Krzysztof Oszczudłowski, Jerzy Brożyna, Grażyna Szkonter oraz  Teresa Piwnik.

Uroczystości towarzyszyły – występy artystyczne dzieci z Zespołu „Miniaturka” z PSP w Mominie działającego pod kierunkiem Danuty Kłonicy oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej w Kunowie pod batutą Jerzego Kłonicy.

Zwieńczeniem obchodów było złożenie wiązanek i zniczy na płycie pomnika Golgoty Wschodu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *