Powiat ostrowiecki: Bezpieczeństwo mieszkańców wspólną sprawą (zdjęcia)

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację remontu drogi powiatowej w Wólce Pętkowskiej w gminie Bałtów. Beneficjentami umowy są starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adam Podsiadło i wójt gminy Bałtów Hubert Żądło, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Julity Szewczyk i Pawła Kudasa skarbnika gminy Bałtów. Szacunkowa wartość zadania to 700 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy to dofinansowanie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, a pozostałe 200 tysięcy  pokryją solidarnie po 100 tysięcy samorząd powiatu i gminy Bałtów.

Jak mówili podczas spotkania wszyscy uczestnicy, argumentem determinującym wspólne działania jest bezpieczeństwo mieszkańców.          

-Podejmowane starania dotyczące  remontu drogi powiatowej w Wólce Pętkowskiej zakończyły się sukcesem. Będziemy remontować odcinek o długości 650 metrów, przy dużej pomocy finansowej Nadleśnictwa Ostrowiec i przy solidarnym współfinansowaniu powiatu z gminą Bałtów. W ostatnim czasie sporo było tych zadań we współpracy z samorządami gmin i znowu podkreślę, że razem można więcej. Jest szansa na wyremontowanie tego odcinka jeszcze w tym roku. Będzie to kolejny odcinek wyremontowanej drogi powiatowej, z której już niebawem będą mogli korzystać mieszkańcy,  za co dziękuję Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski i samorządowi gminy Bałtów – mówiła starosta Marzena Dębniak. 

Jak zapewniał nadleśniczy Adam Podsiadło Lasy Państwowe odpowiadają na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. 

-Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, które reprezentuję odpowiadając na zapotrzebowanie miejscowej ludności, w trosce o bezpieczeństwo, a także w odpowiedzi na oczekiwania społeczne, wspólnie z powiatem i z gminą Bałtów, przekazujemy te środki, aby ludzie spokojnie i bezpiecznie mogli poruszać się tą drogą. Patrząc na to, że Lasy Państwowe, poprzez samochody, którymi wywożone jest drewno z lasu, użytkują drogi publiczne w powiecie i w gminie, w związku z tym w ramach projektu realizowanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, te środki są największe w tym roku, ale Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski jest jednym z największych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji i wspólnie chcemy, aby to służyło wszystkim mieszkańcom – mówił nadleśniczy Adam Podsiadło.

Wdzięczność za współpracę wyraził wójt Hubert Żądło.  

-Serdecznie dziękuję za to, że ta droga będzie remontowana. Ta inicjatywa wyszła z gminy Bałtów. Jako leśnik posiadam wiedzę, które drogi mają możliwość na uzyskanie dofinansowania na terenie gminy, czy powiatu, a są to drogi, którymi odbywa się transport leśny przez firmy i akurat ten odcinek w Wólce Pętkowskiej jest  w złym stanie. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na tej drodze, zaproponowaliśmy właśnie tę drogę, zwracając się do powiatu i deklarując współfinansowanie. W przyszłości jeśli będzie taka możliwość również deklarujemy współudział z naszej strony. Drogi łączą ludzi i miejscowości, a remont tej drogi jest oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców – mówił wójt Hubert Żądło.

Jak potwierdza Tomasz Mroczek naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, droga ta wymagała podjęcia pilnych działań inwestycyjny.  I  takie działania w zakresie pozyskania dofinansowania były wcześniej podejmowane przez zarząd powiatu, jednak w ocenie komisji nie zyskały one aprobaty. Stąd podpisanie umowy na  wspólne finansowanie zadania gwarantuje sprawne zrealizowanie tego zadania.

-To pierwszy z etapów, jaki będzie prowadził do finału, jakim będzie oddanie w użytkowanie mieszkańcom wyremontowanego odcinka drogi. Remont będzie obejmował wymianę istniejącej nawierzchni, w miejsce nawierzchni wbudujemy trzy nowe warstwy bitumiczne, które oprócz poprawy walorów eksploatacyjnych wpłyną na poprawę walorów technicznych. Ta droga będzie więc wzmocniona  co spowoduje, że po tej drodze będzie można bezpiecznie  poruszać się. W ramach zadania zostaną wykonane także obustronne pobocza, utwardzone kruszywem. Chcemy to zadanie zakończyć do 16 grudnia br. Na tym etapie kończymy wykonywanie dokumentacji projektowej. Jesteśmy już w fazie finalnej.  W  przyszłym tygodniu będziemy uzyskiwali wszelkie zgody administracyjne i  zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe – wyjaśnia naczelnik Tomasz Mroczek.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już niebawem ruszy remont drogi. To ważny trakt gminy Bałtów, który łączy się z powiatem opatowskim. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort jazdy kierowców i innych użytkowników tego odcinka.   

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.