Samowystarczalność energetyczna na terenie gminy Waśniów

Projekt jest realizowany przez trzy gminy: Łagów, Pawłów oraz Waśniów!
W siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie, mające na celu ustalenie kolejnych kroków rozwoju projektu GSME, czyli Gminnego Systemu Monitoringu Energetycznego. Krzysztof Gajewski Wójt Gminy Waśniów, Paweł Marwicki Burmistrz Miasta i Gminy Łagów, Sylwester Grąkowski z Urzędu Gminy Waśniów, Mirosław Sepioło z Urzędu Gminy w Pawłowie oraz Piotr Sadłocha Dyrektor biura Stowarzyszenia z przedstawicielami firmy Energy Trade Solutions omawiali korzyści wynikające z wprowadzenia projektu, a także jego najważniejsze cele. Gminny System Monitoringu Energetycznego ma pomóc w płynnym rozwoju gmin objętych projektem, przede wszystkim pod kątem osiągnięcia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
Dążąc do utrzymania samowystarczalności energetycznej, wprowadzony plan działania ma pomóc zmaksymalizować pozytywny wpływ źródeł OZE oraz otworzyć tereny na rozwój usług cyfrowych.
Pani Aleksandra Pyk, jako Lider ds. samowystarczalności energetycznej w firmie Energy Trade Solutions podkreślała wagę zgodności założeń projektowych z unijną polityką energetyczną. Przedstawiła również wymiar problemu ubóstwa energetycznego w skali ogólnopolskiej oraz w jaki sposób projekt może poprawić jakość oraz ciągłość dostaw energii.
W kolejnej części spotkania Prezes ETS Pan Łukasz Dziedzic podkreślał jak ważne jest utrzymanie rosnących oszczędności za energię elektryczną, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Ze względu na stały monitoring instalacji OZE w czasie rzeczywistym, koncept GSME pozwoli na minimalizację negatywnych skutków awarii, tym samym czyniąc użytkowanie tych systemów bezpieczniejszym oraz bardziej wydajnym.
Wdrożenie projektu Gminnego Systemu Monitoringu Energetycznego na terenach gmin Łagów, Pawłów oraz Waśniów może okazać się odpowiedzią na potrzeby rynku – nie tylko pod kątem zwiększenia oszczędności, ale przede wszystkim jest to krok w stronę zeroemisyjności tych regionów, tworząc społeczeństwo niezależne energetycznie.
INFORMACJA O PROJEKCIE
Projekt ten opiera się na wprowadzeniu systemu informatycznego, którego panel operatorski znajdować się będzie w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Dzięki niemu, operator
będzie sprawował kontrolę w czasie rzeczywistym nad pracą instalacji OZE, zapobiegając tym samym występującym awariom.
Jako główne cele, które definiują słuszność wprowadzenia projektu można uznać:
• Chęć osiągnięcia społeczeństwa bezpiecznego oraz samowystarczalnego pod kątem energetycznym
• Zapobieganie ubóstwu energetycznemu
• Poprawa komfortu życia mieszkańców ich rozwój w kierunku świadomości i wagi ochrony środowiska
• Maksymalna kontrola nad pracą instalacji źródeł rozproszonych, tym samym oferując innowacyjne usługi, zwiększające stopień cyfryzacji obszarów
• Zwiększenie stopnia cyfryzacji na obszarach objętych projektem 
• Zmniejszone rachunki za energię elektryczną, dzięki maksymalizacji stopnia autokonsumpcji oraz błyskawicznej reakcji na pojawiające się nieprawidłowości w działaniu instalacji OZE
Przewidywane oszczędności oraz korzyści z uczestniczenia w projekcie to przede wszystkim:
• Minimalizacja awarii oraz polepszenie autokonsumpcji z instalacji PV – oszczędność w rachunkach za energię na poziomie minimum 10%
• Niwelacja konieczności serwisowania instalacji, ze względu na ciągły nadzór z poziomu panelu operatorskiego
• Zwiększenie przychodów z racji oferowania usługi analizy energetycznej dla JST oraz przedsiębiorców
• Poprawa rozpoznawalności członków GSME na skali ogólnopolskiej (obszary przedsiębiorcze i innowacyjne, warte uwagi)
• Zapobieganie negatywnym zjawiskom, takim jak ubóstwo energetyczne na terenach objętych projektem
Jako możliwości rozwojowe projektu przewidziane jest wykorzystanie klastra energii, który scali tereny w jedność. Zyskujemy dzięki temu stały odbiór energii od lokalnych producentów
oraz korzystniejsze ceny sprzedaży nadwyżek. Stajemy się również społeczeństwem samowystarczalnym energetycznie, które nie jest zależne od wahań dostaw energii z sieci, zapewniając
tym samym większe bezpieczeństwo energetyczne. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *