Opatowski rynek i Centrum Templariuszy w budowie (zdjęcia)

Opatowski rynek przechodzi kompleksową rewitalizację. Jednocześnie trwają zaawansowane prace w adaptacji dawnego budynku więzienia pod potrzeby Centrum Templariuszy.

-Prace idą zgodnie z harmonogramem – mówi burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski. Na tym etapie zostały wykonane wszystkie instalacje podziemne, zarówno te zaplanowane jak kanalizacja burzowa i deszczowa, jak i te, których konieczność wykonania wyszła w trakcie prac np. wymiana kabla energetycznego zasilającego oświetlenie rynku. Na dzień dzisiejszy do wykonania pozostała nawierzchnia z kostki, elementy małej architektury czyli ławeczki, latarnie, nasadzenia nowych drzew i zieleni. W ciągach jezdnych ze względu na skargi mieszkańców szczególnie pań, wygodę spacerowania zdecydowaliśmy się na kostkę betonową, która będzie łatwiejsza do demontażu i ponownego montażu w przypadku ponownego wystąpienia jakichkolwiek awarii.

Ekipę budowlaną zaskoczył budynek dawnego więzienia. Na budynku wyszło bardzo dużo prac dodatkowych ze względu na to, że składał się z trzech różnych budowli powstałych na różnych etapach historii Opatowa.

-Niestety, ale zostały zbudowane niekoniecznie w solidny sposób, niektóre ściany wewnętrzne trzymały się jedynie na tynku, po jego skuciu ukazały się przerwy między ścianami – mówi burmistrz G. Gajewski. Taka sytuacja zmusiła do wyburzenia ich i wybudowania nowych. Ponadto okazało się, że w jednej trzeciej budynek nie posiada fundamentu.

Dodatkowe prace na budynku dawnego więzienia pod potrzeby Centrum Templariuszy będą kosztować szacunkowo  około 700 tys. złotych. Całość prac wszystkich zadań, które są sukcesywnie w Opatowie wykonywane, w tym skwer Gombrowiczowski, rewitalizacja rynku, stworzenie Centrum Templariuszy i budowana basenu na Kanii będzie kosztować 12 100 mln złotych. Gmina Opatów kwotę tę pozyskała z funduszy unijnych 8 mln złotych, milion złotych to pieniądze rządowe, zaś 3 mln złotych pochodzą z tzw. pieniędzy covidowych. Sam rynek pochłonie kwotę w wysokości 3960 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *