Nowe drogi w Śnieżkowicach I Zajączkowicach

Mieszkańcy dwóch miejscowości w gminie Waśniów – w Śnieżkowicach i Zajączkowicach już korzystają z nowych nawierzchni dróg. W Snieżkowicach to odcinek o długości 920 metrów. Jak mówi wójt gminy Krzysztof Gajewski modernizacja polegała na wykonaniu robót ziemnych , ułożeniu dwóch warstw bitumicznych, wykonaniu poboczy. Wartość zadania to 558 555, 30 złotych z budżetu gminy. W Zajączkowicach wykonano odcinek o długości 520 metrów. Tam również ułożono dwie warstwy m nawierzchni bitumicznej oraz wykonano nowe pobocza. Wartość tego zadania to 338 278,29 złotych z budżetu gminy. Oba odcinki zostały właściwie oznakowane, zgodnie z organizacja ruchu. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców oraz pozostałych użytkowników dróg.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *