Dzień Nauczyciela w Bodzechowie

Po raz pierwszy w historii samorządu w Bodzechowie zorganizowano gminne uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Z nauczycielami z zespołów szkół publicznych i szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów spotkali się: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, Wiesław Cisek – przewodniczący Rady Gminy oraz Małgorzata Sobieraj, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego i sekretarz gminy.

Do tej pory uroczyste spotkania z okazji Dnia Nauczyciela odbywały się w poszczególnych szkołach. W tym roku wszyscy nauczyciele szkół gminnych spotkali się z władzami gminy Bodzechów i przedstawicielami kuratorium. Była okazja do wyrażenia uznania za trudną i odpowiedzialną pracę nauczycieli, podziękowania za coraz lepsze wyniki kształcenia dzieci i młodzieży, za innowacyjność bodzechowskich pedagogów.

Na uroczyste spotkanie z nauczycielami przyjechał do Bodzechowa Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty i Małgorzata Skrzypczak, wizytator kuratorium. Kurator mówił o roli nauczycieli, życzył by atmosfera tego święta towarzyszyła pedagogom przez cały rok. O historii tego święta mówiła Sylwia Masternak, kier. Gminnego Centrum Oświaty.
Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie nauczycielom z bodzechowskich szkół odznaczeń i nagród za pracę dydaktyczną i wychowawczą. Nagrody Komisji Edukacji Narodowej odebrały z rąk świętokrzyskiego kuratora oświaty Agnieszka Papaj i Grażyna Piórkowska – nauczycielki nauczania początkowego z Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku. Nagrody Wójta Gminy  Bodzechów otrzymały w tym roku: Małgorzata Turczyńska – dyrektor ZSP w Szewnie, Małgorzata Duda – dyrektor ZSP w Sarnówku, Aleksandra Nowak – dyrektor PSP w Chmielowie, Konrad Żelazowski – dyrektor PSP w Bodzechowie, Katarzyna Kwiatkowska i Beata Majcher – nauczycielki z ZSP w Szewnie, Dorota Kubik z ZSP w Sarnówku, Agnieszka Morawska i Małgorzata Klepacz – nauczycielki z PSP w Chmielowie, Edyta Batóg, Anna Wieczorek i Wioletta Wiśniewska z PSP w Bodzechowie.

Dyrektorzy szkół przyznali też nagrody nauczycielom, którzy w tym roku wnieśli szczególny wkład w działalność szkół oraz w pracę z dziećmi i młodzieżą. Wójt Jerzy Murzyn podkreślał dobre wyniki egzaminów końcowych młodzieży, innowacyjność szkół i aktywność placówek w pozyskiwaniu środków unijnych i rządowych. Dziękował dyrektorom i nauczycielom za pracę, zaangażowanie i aktywność. Życzył poprawy warunków ekonomicznych nauczycieli.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *