Terroryści zniszczyli stację przesyłu energii i ujęcia wody (zdjęcia)

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem ,,Zamek 22”. Zorganizowane ono zostało w dniu 26 października przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przy współudziale wielu Urzędów Miasta i Gminy z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej z pododdziałami WOT, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb.

Wnioski i zagrożenia płynące z konfliktu zbrojnego w Ukrainie nakazują wzmóc ochronę obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa i obywateli. Aby powyższe zadanie zostało należycie wypełnione niezbędna jest współpraca wielu służb i instytucji. Tak zwana ,,infrastruktura krytyczna” to krwioobieg funkcjonowania państwa, który wymaga szczególnej ochrony. Należą do niej między innymi szlaki kolejowe, stacje paliw, ujęcia wody, linie energetyczne, czy mosty i inne obiekty inżynieryjne.

Ćwiczenie obronne p. k. ,,Zamek 22” to ćwiczenie sprawdzające w symulowanej sytuacji kryzysowej właściwej reakcje i współdziałanie wielu służb. W czasie wymyślonego na potrzeby ćwiczenia ataku grup terrorystycznych uszkodzeniu ulegają stacje przesyłu prądu i ujęcia wody. Zadaniem żołnierzy 10 ŚBOT było między innymi ochrona ujęcia wody oraz stacji zasilania i przygotowanie zapasowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego dużej mocy. Działania żołnierzy WOT odbywały się we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, pracownikami wodociągów i grupy PGE. Brygada zaangażowała do zadania 3 sekcje lekkiej piechoty, 3 pojazdy ciężarowo-terenowe oraz agregat KEP wraz z obsługą. W sumie udział brało ponad 50 żołnierzy 10 ŚBOT. Scenariusz ćwiczenia zakładał szeroki atak terrorystyczny na infrastrukturę aż 8 gmin Powiatu Kieleckiego min. we Wzdole Rządowym, Zagnańsku czy Morawicy. Liczył się czas reakcji, wzajemne współdziałanie, oraz komunikacja pomiędzy wieloma instytucjami i służbami. Uruchomiono stanowiska kierowania w Starostwie Powiatowym w Kielcach i w wielu współćwiczących Urzędach. Sprawdzono kanały komunikacji, dokonano oceny sytuacji, a na koniec miały miejsca odprawy decyzyjne. Wszystkie działania miały na celu utrwalenie w uczestnikach właściwych umiejętności i nawyków działania zespołowego w zadaniach obronnych. Wnioski po zakończonym ćwiczeniu zostaną omówione i wprowadzone do procedur działania w przyszłych potencjalnych działaniach kryzysowych.

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady OT. Wielokrotnie w czasie blisko 4 lat istnienia jednostki, uczestniczyli w realnych działaniach przeciwkryzysowych. Największe zaangażowanie miało miejsce podczas kilkunastu miesięcy wspierania wielu instytucji i placówek medycznych w czasie pandemii koronawirusa. Oprócz tego żołnierze byli zaangażowani w usuwanie skutków nawałnic, powodzi, poszukiwania osób zaginionych, czy wspierania służb weterynaryjnych w czasie walki z ASF. Zakończone ćwiczenie pozwoliło zdobyć i sprawdzić w działaniu nowe umiejętności terytorialsów, zawsze gotowych do wspierania mieszkańców swojego regionu.

Fot. DWOT

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *