Most w Małym Jodle już gotowy!

Dziś oficjalnie zostanie otwarty dla mieszkańców most na rzece Wegierce, w Małym Jodle w gminie Kunów, z którego już mogą korzystać mieszkańcy. Długo oczekiwana i często zapowiadana w ostatnich kadencjach inwestycja, nareszcie znalazła swój szczęśliwy finał. W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór techniczny mostu z roboczą wizytą starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak, która oceniała jakość wykonanych prac wraz z Tomaszem Mroczkiem, naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Mieszkańcy od kilkunastu lat zabiegali o budowę nowego mostu, który stanowi jedyną drogę dojazdową do sąsiednich posesji. Po ulewnych deszczach w 2014 r. drewniany most częściowo wyłączono z ruchu, gdyż zniszczenia zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników. Pobliski wąwóz z uwagi na małą szerokość nie pozwala na przejazd pojazdów z rolniczym sprzętem, czy też dużych samochodów właścicieli prywatnych przedsiębiorstw. Problemy mieszkańców były przedmiotem wielu zebrań oraz publikacji medialnych. Jednak powód nie realizowania tej inwestycji był jeden – brak środków.

W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, lecz wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania. W 2018 r. władze powiatowe obecnej kadencji zleciły wykonanie dokumentacji nowemu podmiotowi, po ponownym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawę budowy mostu w Małym Jodle mocno lobbował wicestarosta Andrzej Jabłoński. W 2019 r. powiat uzyskał pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej i realizację inwestycji. Jednak z uwagi na zmianę przepisów MSWiA zarządca nie mógł uzyskać dotacji celowej na remont, przebudowę i odbudowę obiektów zniszczonych i uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. W 2021 r. powiat ostrowiecki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Listę zadań ogłoszono w lutym 2022 r. Już w kwietniu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, po którym wyłoniono wykonawcę. Umowę na realizację inwestycji samorząd powiatowy podpisał w maju bieżącego roku. Firma wykonawcza miała pięć miesięcy na realizację zadania.

-Prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obejmowały rozbiórkę istniejącej, drewnianej konstrukcji, budowę mostu o konstrukcji ustroju z belek prefabrykowanych strunobetonowych o długości 12 metrów i szerokości 9,58 metrów wraz z jezdnią z mieszanek mineralno -asfaltowych oraz wykonanie ścieków skarpowych z umocnieniem skarp kostką kamienną i dna cieku materacami gabionowymi – wyjaśnia naczelnik Tomasz Mroczek.

Nowy obiekt wygląda imponująco i będzie służył mieszkańcom długie lata, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo poruszających się nim ludzi. Koszt zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego ponad 900 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny finansowany jest we współpracy powiatu z samorządem gminy Kunów, z czego dotacja gminy Kunów wynosi ponad 370 tysięcy, zaś powiatu – ponad 220 tysięcy.

-Bardzo mnie cieszy, że budowa nowego mostu ma swój szczęśliwy finał i mieszkańcy już mogą z niego korzystać. To kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami, której efektem jest bezpieczeństwo mieszkańców i poprawa jakości ich życia – mówi starosta Marzena Dębniak

Inwestycja będzie także służyła turystom, bowiem to bardzo urokliwa część gminy Kunów, chętnie odwiedzana, zachęcająca do wycieczek rowerowych i spacerów. W uroczystym przekazaniu mostu będą uczestniczyć przedstawiciele samorządu w Kunowie z burmistrzem Lechem Łodejem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *