Przez Małe Jodło nowym mostem!

Oficjalnie otworzono nowy most na rzece Wegierce, w Małym Jodle w gminie Kunów. To szczęśliwy finał długo oczekiwanej inwestycji. Stąd też w uroczystości uczestniczyło wiele osób – poseł Andrzej Kryj, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, burmistrz Kunowa Lech Łodej, Artur Głab, dyrektor biura senatora, radna powiatowa Beata Duda, miejscowa radna Barbara Domagała, sołtys miejscowości Izabela Surowiec, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz, skarbnik gminy Kunów Danuta Fijas, przedstawiciele firmy wykonawczej „Saltor”.

Poświęcenia mostu dokonał proboszcz parafii pw. św. Władysława w Kunowie, Robert Utnik. Uroczystość była okazją do podziękowań i gratulacji, które wyrażali wszyscy uczestnicy spotkania.

Zadowolenia z finału inwestycji nie kryła starosta Marzena Dębniak, która podkreśliła znaczenie współpracy pomiędzy samorządami, dzięki której możliwa jest realizacja dużych zadań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.

Mieszkańcy od kilkunastu lat zabiegali o budowę nowego mostu, który stanowi jedyną drogę dojazdową do sąsiednich posesji. Po ulewnych deszczach w 2014 r. drewniany most częściowo wyłączono z ruchu, gdyż zniszczenia zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników. Pobliski wąwóz z uwagi na małą szerokość nie pozwala na przejazd pojazdów z rolniczym sprzętem, czy też dużych samochodów właścicieli prywatnych przedsiębiorstw. Problemy mieszkańców były przedmiotem wielu zebrań oraz publikacji medialnych.

W 2018 r. władze powiatowe obecnej kadencji zleciły wykonanie dokumentacji nowemu podmiotowi, po ponownym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawę budowy mostu w Małym Jodle mocno lobbował wicestarosta Andrzej Jabłoński. W 2019 r. powiat uzyskał pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej i realizację inwestycji.

-Z samej swojej istoty most służy do łączenia i kojarzy się z sformułowaniem pożytecznym dla nas wszystkich .Dla mnie jest to bardzo istotne i ważne, że tę inwestycję udało się osiągnąć . I chciałbym serdecznie podziękować. Te podziękowanie kieruje przede wszystkim do mieszkańców, za cierpliwość i wyrozumiałość, że czekając przez tyle lat, zawsze odbywało się to w sposób kulturalny, z pewnym naciskiem, bo przecież od każdej władzy oczekuje się, żeby takie zadania mogły być realizowane i spełniały żywotne interesy dla mieszkańców. Jesteśmy w obszarze rolniczym i ten most ma niezwykłe znaczenie z punktu widzenia możliwości przejazdu wszystkich urządzeń, maszyn rolniczych w sposób niezakłócony i bezpieczny, ale także z tym, aby można było wyprodukowane tu towary w sposób mocno zorganizowany odebrać. To ważne i zarówno w swoim imieniu, jak i pani starosty pragnę wam podziękować. Kolejne podziękowania kieruje również do donatorów do posła Andrzeja Kryja i premiera Mateusza Morawieckiego, gdyż zadanie było realizowane w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co jest jedynym możliwym źródeł finansowania adresowanym do samorządów, umożliwiającym rozwój szeroko pojętej infrastruktury drogowej. Podziękowania adresuje także do władz gminy Kunów, do pana burmistrza i służb finansowych i technicznych za współpracę, gdyż wspólne działania, jak już powiedziała pani starosta, zawsze przynoszą większy owoc. Zadanie zrealizowane zostało bez uwag, bez zastrzeżeń, technicznie odebrane, za co kieruję podziękowanie do wykonawcy, firmy „Saltor” z Kielc. W sposób służbowy chciałbym podziękować naczelnikowi Tomaszowi Mroczkowi i pracownikowi Romanowi Wójcikowi – mówił wicestarosta.

Podziękowania za współpracę złożył także burmistrz Lech Łodej.

-Chciałem serdecznie podziękować pani staroście za wyjątkowo dobrą współpracę, gdyż nasze inwestycje są znakomicie zsynchronizowane. Pierwszy przykład to budowa tego mostu. Za dwa dni wchodzi wykonawca, aby wykonać odcinek drogi pomiędzy mostem. Jesteśmy po przetargu i to malownicze miejsce w Małym Jodle zmieni całkowicie swoje oblicze. Za tę współpracę dziękuję. Były jeszcze dwa miejsca na ternie gminy, gdzie te prace zostały również zsynchronizowane – to ul. Wiatraczna i ul. Okrężna w Janiku. Podziękowania także składam panu posłowi Andrzejowi Kryjowi za dofinansowania, gdzie tylko w ostatnich 2 latach było to 23 miliony złotych, to potężna kwota. Bez tej pomocy rządowej trudno by nam było te zadania wykonać. Dziękuję wszystkim i gratuluję wykonawcom – mówił burmistrz Lech Łodej.

Zadowolenia z udanej inwestycji nie krył poseł A. Kryj, który podkreślił znaczenie rządowego wsparcia dla lokalnych inwestycji. Podziękowania samorządowcom składały w imieniu mieszkańców radna B. Domagała i sołtys I. Surowiec.

Nowy obiekt wygląda imponująco i będzie służył mieszkańcom długie lata, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo poruszających się nim ludzi. Koszt zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego ponad 900 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny finansowany jest we współpracy powiatu z samorządem gminy Kunów, z czego dotacja gminy Kunów wynosi ponad 370 tysięcy, zaś powiatu – ponad 220 tysięcy. Inwestycja będzie także służyła turystom, bowiem to bardzo urokliwa część gminy Kunów, chętnie odwiedzana, zachęcająca do wycieczek rowerowych i spacerów.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *