Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Strażackich (zdjęcia)

W Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się uroczystość wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Strażackich z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.  To efekt uchwały Rady Ministrów dotyczącej przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych w wysokości 25 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Z tej puli 861 tysięcy trafiło do 139 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.  Uroczystość zgromadziła wyjątkowych gości – przedstawicieli drużyn oraz posłów: Agatę Wojtyszek i Andrzeja Kryja, senatora Jarosława Rusieckiego, marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, nadbrgad. Krzysztofa Hejduka, zastępcę komendanta Głównego PSP oraz dh Krzysztofa Gajewskiego,  wiceprezesa zarządu OSP RP, brygad. Roberta Grudnia komendanta PPSP w Ostrowcu Św.,   dr Huberta Żądło oraz bry, a także prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych. Z terenu powiatu ostrowieckiego datacje otrzymało 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na łączna kwotę 31 tysięcy. Największą kwotę w wysokości 9 tysięcy odebrała Drużyna OSP Chmielów w gminie Bodzechów, pozostałe – OSP Antoniów w gminie Bałtów, OSP Grójec i OSP Wojnowice w gminie Ćmielów, OSP Kunów, OSP Witosławice w gminie Waśniów otrzymały po 4500 tysięcy. W powiecie opatowskim promesy otrzymały trzy Drużyny. Największa kwotę w wysokości 11 tysięcy otrzymała OSP Sobótka w gminie Ożarów.  OSP Lipnik otrzymała 8425 złotych oraz OSP Wojciechowice 6000 złotych.

Dotacje zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego, a także sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które są komórkami organizacyjnymi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 roku życia. Do zadań MDP należą m. in. udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków  w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest także organizowanie działalności kulturalno – oświatowej w środowisku lokalnym, rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

Opiekunowie, a także członkowie MDP nie kryli zadowolenie z otrzymanych środków, które zostaną zainwestowane w rozwijanie ich pasji pożarniczych. Obecni goście w przemówieniach podkreślali znaczenie doskonalenia tych umiejętności i zaszczepiania zainteresowań pożarniczych wśród najmłodszych. Miłym akcentem spotkania były upominki, które młodym adeptom pożarnictwa przekazał dh Krzysztof Gajewski, wiceprezes zarządu OSP RP w Kielcach. Upominek w postaci pamiątkowej Figury Orła z białej porcelany otrzymał także nadbrygadier Krzysztof Hejduk. Zwieńczeniem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *