Budżet Ćmielowa z ponad 10,5 milionowym zadłużeniem

W projekcie budżetu na 2023 r. gminy Ćmielów po stronie dochodów zaplanowano kwotę 43.319.800 zł., zaś wydatki zaplanowano w kwocie 53.869.800 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 10.550.000 zł. Ma zostać pokryty za pomocą kredytów krajowych planowanych w kwocie 6.350.000 zł i wolnych środków w wysokości 4.200.000 zł.

Gmina zamierza zakończyć projekty współfinansowane ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Są to zadania o łącznej kwocie 16.141.287 zł. W związku z tym wysokość dochodów gminy na rok 2023 uległa znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2022 ze względu na pozyskanie środków zewnętrznych.

-Ja się bardzo cieszę, gdyż w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2023 rok znalazło się do wykonania zadanie polegające na przebudowie parkingu znajdującego się za Przychodnią Pacjent i Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie, o który zabiegałam od dłuższego czasu -mówi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, Katarzyna Nikodem. Na pewno zmniejszy to problem parkowania, a co za tym idzie będzie udogodnieniem dla mieszkańców.

W projekcie budżetu został zawarty ponownie fundusz sołecki. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. dotyczą 24 sołectw na łączną kwotę 402.467,60 zł. 

Podatki na rok 2023 nie zostały podniesione

-Projekt budżetu wraz z projektem uchwały został przedstawiony radzie w połowie listopada 2022 celem podjęcia uchwały budżetowej – mówi przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, Krystyna Zdonek. Końcowy termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31 stycznia 2023.

Projekt jest poddawany analizie przez komisje stałe Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Planowane inwestycje wsparte funduszami z Polskiego Ładu to m.in. rewitalizacja Ćmielowa, poprawa infrastruktury drogowej, termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury w Ćmielowie, modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych w Ćmielowie. Umowa dotycząca rewitalizacji Ćmielowa została podpisana z wykonawcą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *