Rusza budowa ścieżki rowerowej w Nowej Dębowej Woli

Już niebawem zatopiony w zimowej aurze leśny odcinek drogi od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Nowej Dębowej Woli, zamieni się w wielki plac budowy. Powiat ostrowiecki pomyślnie rozstrzygnął przetarg na ścieżkę rowerową, zaś na czwartkowej sesji radni jednomyślnie przyjęli uchwałę dotyczącą zwiększenia środków na wkład własny, aby można było przeprowadzi inwestycję.

Jak informuje Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, na ogłoszony przetarg wpłynęło cztery oferty w przedziale kwot od  blisko 7, 3 miliona  do ponad 11,4 miliona. Najtańszą ofertą okazała się oferta  firmy Trakt z gminy Piekoszów, która będzie realizować zadanie. Na podpisanie umowy powiat ostrowiecki ma 14 dni od wyboru oferty, zaś od tego czasu, kolejne 14 dni na przekazanie placu budowy. Jak potwierdza starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, prace ruszą w pierwszej połowie marca br.

Ścieżka rowerowa w kierunku Nowej Dębowej Woli to bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Odcinek tej drogi od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku gminy Sienno jest  bowiem często użytkowany. Mieszkańcy okolicznych miejscowości  nierzadko korzystają tu z jednośladów. Droga ta od dawna uznawana jest za niebezpieczną, stąd też często jest monitorowana przez funkcjonariuszy ostrowieckiej „drogówki”. Niezabudowany, leśny teren niestety sprzyja  podejmowaniu ryzykowanych zachowań przez kierowców, a brak poboczy i oświetlenia stwarzają  zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Stąd mieszkańcy od dawna upominali się o budowę chodnika i ścieżki rowerowej, umożliwiających bezpieczne korzystanie z tego odcinka. Jeszcze w ubiegłej kadencji konieczność realizacji tego zadania mocno podkreślali  radni powiatowi Piotr Maj i Agnieszka Rogalińska oraz Robert Rogala. Jednak poprzedniemu zarządowi powiatu nie udało się znaleźć środków na ten cel. Nie przygotowano nawet projektu umożliwiającego staranie się o środki z zewnątrz, w momencie pojawienia się takiej możliwości. Stąd też pierwszym krokiem obecnego zarządu powiatu była weryfikacja długo oczekiwanych przez ludzi, a odrzuconych wcześniej zadań i przygotowanie ich pod względem projektowym. Jak potwierdza naczelnik Tomasz Mroczek, na budowę ścieżki jest pełna dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, ZRID, a więc spełnione są wszystkie kwestie proceduralne. Przebudowa obejmuje 3 –kilometrowy odcinek drogi.

-Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Nowej Dębowej Woli , która częściowo będzie przylegała do jezdni, a częściowo będzie oddzielona rowem. Po drugiej stronie ścieżki, od ulicy Malinowej zostanie wybudowany chodnik dla pieszych, który będzie kontynuacją istniejącego ciągu. Odcinek ten wraz z zatoką autobusową zostanie oświetlony. Wykonane zostaną także przejścia dla pieszych, nakładka bitumiczna na jezdni, a także zostaną  przebudowane kolidujące przyłącza wodociągowe, z budową odwodnienia oraz przebudową zjazdów na posesje – wymienia naczelnik Tomasz Mroczek.       

Na realizację inwestycji zarząd powiatu zabezpieczył środki finansowe w wysokości 5 milionów złotych. Dzięki przygotowanej dokumentacji projektowej, udało się pozyskać ponad 4, 7 miliona z Programu „Polski Ład”.  Pozostała kwota w wysokości ponad 2,5 miliona to wkład własny do inwestycji. Wstępnie wartość zadania szacowano na około 5 milionów złotych, jednak wzrost inflacji, a przez to wzrost kosztów materiałów i usług spowodowały, że wszystkie oferty przetargowe przewyższały szacunkową wartość zadania.

Jednak, jak przyznaje starosta Marzena Dębniak, zarząd powiatu, pomimo trudności finansowych, zdecydował o przeprowadzeniu tej inwestycji, gdyż najważniejszym argumentem było  bezpieczeństwo mieszkańców, w  tym  użytkowników drogi. Stąd też  na ostatniej sesji zwiększono w budżecie zabezpieczenie środków na budowę.  Dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu potrzeb mieszkańców, samorządy gminy Bodzechów i Ostrowca Świętokrzyskiego zadeklarowały partycypację w kosztach wkładu własnego. Za niespełna 14 dni zarząd powiatu podpisze umowę z wykonawcą, który od dnia podpisania będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania. Finał inwestycji planowany jest na przełom października i listopada br. I od tego czasu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie uczestniczyć w ruchu pieszym i rowerowym, który będzie wyprowadzony poza obszar wzmożonego ruchu na jezdni.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: To kolejny, nowy odcinek drogi ze ścieżką rowerową i chodnikiem dla pieszych, który będzie służył mieszkańcom, a który doskonale łączy się z  inwestycją, jaką przeprowadziliśmy w ubiegłym roku – z nową drogą i ścieżką rowerową w Nowej Dębowej Woli w kierunku miejscowości  Kurzacze. Stąd też zwiększyliśmy środki w budżecie powiatu na ten cel, gdyż oba odcinki będą stanowić kompleksową całość ciągu pieszo –jezdnego, z komfortowym przejazdem dla rowerzystów. Bardzo się cieszę, że będziemy realizować tę inwestycję we współpracy z samorządami, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z nowej drogi, a dodam że jest to niezwykle atrakcyjna  trasa pod względem turystycznym, zachęcająca do rodzinnych wycieczek rowerowych.        

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *