Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka w Waśniowie

Podniosły charakter miały uroczystości, które odbyły się w Waśniowie,  z okazji 232 uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęto  złożeniem kwiatów przez: wójta gminy Krzysztofa Gajewskiego, senatora RP, Jarosława Rusieckiego oraz Mirosława Chamerę, przewodniczącego Rady Gminy i Marzenę Karcz, dyrektor GOKiS,  na grobach ofiar poległych za Ojczyznę, na  cmentarzu parafialnym. Zgromadzone jednostki OSP i sztandary oraz delegacje przeszły do kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Waśniowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy i delegacje przeszły na plac przed Remizą OSP, gdzie odbyło się złożenie meldunku i odśpiewanie hymnu. Wójt Krzysztof Gajewski, wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, skierował podziękowania do Druhen i Druhów jednostek OSP z gminy Waśniów.

-To szczególne święto, które przypomina o wyjątkowych ludziach, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem wypełniają powierzone im zadania. To misja, która budzi wielki szacunek. Strażacki mundur to symbol niezawodności, męstwa i ofiarności. To służba bardzo odpowiedzialna, związana z ryzykiem, wysiłkiem i stresem, wymagająca hartu ducha, sprawności i znakomitych umiejętności ratowniczych. Z okazji Dnia Strażaka składam Wszystkim Druhnom i Druhom serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. W imieniu samorządu Gminy Waśniów, ale także mieszkańców naszej gminy, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za niezwykle ofiarną postawę podczas akcji ratowniczych, likwidowania skutków klęsk żywiołowych, pomocy podczas akcji związanych z pandemią, czy wsparcia walczącej Ukrainy. Wasza życzliwość i poświęcenie widoczne jest na każdym kroku. Dziękuję Wam, Druhny i Druhowie Strażacy – mówił wójt i druh, Krzysztof Gajewski.

Wzniosłym momentem obchodów było wręczenie odznaczeń zasłużonym Druhom. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: druh Paweł Karwiński i druh Łukasz Matuszczak. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: druh  Damian Dąbrowski i druh Sebastian Gromski. Odznaką Wzorowy Strażak zostali uhonorowani druhowie: Andrzej Cybularz, Sławomir Duda, Tomasz Dziedzic, Tomasz Urbanik oraz Jakub Mazurek. Za wysługę lat zostali odznaczeni druhowie: Andrzej Świątek  w służbie 40 lat, Adam Kordos – 35 lat, Wacław Mazurek – 30 lat, Stanisław Pawłowski – 30 lat, Jacek Krzemiński – 25 lat, Albert Adamski – 20 lat, Mariusz Sala – 15 lat i Rafał Kita – 15 lat.  Obchody były także okazją do poświęcenia nowego wozu strażackiego, który został zakupiony na potrzeby OSP w Waśniowie. Jednostki OSP otrzymały także upominki rzeczowe, w postaci podręcznego, bieżącego  wyposażenia. Zwieńczeniem obchodów była integracyjna majówka pod wiatami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *