Zielone Świątki na Górze Witosławskiej

W ubiegłą niedzielę, na Górze Witosławskiej, jak co roku odbyła się uroczystość Zesłania Ducha Świętego, potocznie nazywana „Zielonymi Świątkami”. W tym dniu obchodzone było także święto ludowe.

Na polanie witosławskiej,  obok pochodzącej z XVIII wieku kaplicy p. w. Zesłania Ducha Świętego, odbyła się Msza św. polowa, gdzie homilię wygłosił ks. Michał Grochowina. Na uroczystość przybyły tłumy wiernych, nie tylko z gminy Waśniów, ale też i okolic, bowiem to jedyne w powiecie ostrowieckim, tak urokliwe miejsce, z wielowiekowa tradycją. Wśród uczestników uroczystości był gospodarz gminy Waśniów wójt Krzysztof Gajewski, który powitał przybyłych gości: senatora RP Jarosława Rusieckiego, posłankę na Sejm RP Agatę Wojtyszek, posła na Sejm RP Marka Kwitka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Adama Podsiadło, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Aldonę Sobolak, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Chamerę, wiceprzewodniczącą Rady Gminy  Danutę Serwicką wraz z radnymi, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy  oraz jednostek organizacyjnych, a także licznie przybyłych mieszkańców gminy i okolic.

 W obchodach udział wzięli także druhowie OSP z Witosławic, Grzegorzowic, Waśniowa, Garbacza oraz w Mominy wraz ze sztandarami, jak również  sztandar Zarządu Gminnego PSL w Waśniowie. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Kielcach wójt Krzysztof Gajewski serdecznie podziękował druhom za ofiarną pracę, trud, poświęcenie oraz za długoletnią służbę strażaka, wypełniając jakże ważna strażacką powinność „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Szczególne podziękowania wręczone zostały druhowi Robertowi Tomaszewskiemu, Pawłowi Gryszce oraz Zbigniewowi Samsonowi. Druh Marek Kaczmarski otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza, który nadawany jest przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dekoracji medalami dokonali: wiceprezes zarządu OSP RP w Kielcach Krzysztof Gajewski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera.

Następnie gospodarz gminy wójt Krzysztof Gajewski chcąc wyrazić swoją wdzięczność, podziękował wszystkim rolnikom za całoroczny trud i pracę na roli, a także za wytrwałość i nieustanny wysiłek przy pielęgnowaniu plonów.

Zwieńczeniem uroczystości  przy placu obok remizy strażackiej w Witosławicach odbył się tradycyjny odpust z barwnymi  straganami, watą cukrową i atrakcjami dla dzieci. Atrakcją obchodów były występy solistów i zespołów muzycznych działających przy Domu Kultury w Nagorzycach, prowadzonych przez Grzegorza Kowalskiego, którzy prezentowali swoje talenty artystyczne.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *